Ads Top

Provincie betaalt deel rente Energiebespaar-lening voor huiseigenaren

Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om € 720.828 beschikbaar te stellen voor het betalen van een deel van de rente voor de Drentse Energiebespaarlening. Met ingang van 1 januari 2017 kunnen particuliere huiseigenaren en VvE’s uit Drenthe gebruikmaken van de Drentse Energiebespaarlening. Met een rentekorting op de Nationale Energie-bespaarlening maakt de provincie Drenthe het zeer aantrekkelijk om te investeren in verduurzaming van de eigen woning of het appartementen-complex.

Met de provinciale korting wordt de rente van de Energiebespaarlening in Drenthe maximaal 1,5%. Bij vergaande investeringen in isolatie en duurzame energieopwekking waardoor de energierekening op jaarbasis (bijna) op ‘NUL’ gaat uitkomen, kan men zelfs nog een extra korting op de rente tegemoet zien. De zeer aantrekkelijke lening is in ieder geval beschikbaar tot en met 2018.
Energieneutraal wonen in 2040

Gedeputeerde Stelpstra: “Ik ben enorm blij dat het ons is gelukt een aantrekkelijke lening aan te kunnen bieden voor energie-investeringen in de eigen woning. Bijvoorbeeld voor isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. De rentekorting is voor huiseigenaren een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun woning. Verduurzaming van de woningvoorraad in Drenthe kan een enorme bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstelling energieneutraal wonen in 2040.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds begon in 2014 met een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan huiseigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van €720.828 heeft de provincie Drenthe voor haar inwoners een aanzienlijke rentekorting weten te realiseren. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag en de mate van verduurzaming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.