Ads Top

Provincie trekt beroep tegen aanleg zonnepark Marum in

De provincie trekt het beroep in dat zij had ingesteld tegen de aanleg van zonnepark Alberdaheerd in Marum. Het beroep was aangetekend omdat het zonnepark niet voldeed aan de regels zoals die in de Omgevingsverordening staan. De provincie wil echter ook de overgang naar het gebruik van duurzame energie versnellen en heeft daarom in goed overleg met de gemeente Marum een aantal voorwaarden afgesproken, waaronder het zonnepark toch gerealiseerd kan worden. Beide overheden zijn blij gezamenlijk een werkwijze te hebben gevonden, zodat het zonnepark er alsnog kan komen.
Ruimte voor gemeenten

Het bedrijf Solarfields wil op de locatie grenzend aan de geplande nieuwbouwwijk Alberdaheerd, ten zuidoosten van Marum, een zonnepark aanleggen van bijna 8 hectare. Het zonnepark kan ongeveer een op de drie inwoners van Marum van stroom voorzien. De provincie wil de komende jaren werk maken van de overgang naar duurzame energie (de energietransitie) en heeft daarom in de Omgevingsverordening ruimte gegeven aan gemeenten om gemakkelijker en sneller zonne-energie te realiseren.


Om het park toch te realiseren heeft de provincie met de gemeente Marum een aantal afspraken gemaakt. Een van de voorwaarden is dat de gemeente binnen afzienbare tijd de woningbouwplannen aan de noordzijde van de Alberdaheerd, vastlegt in het bestemmingsplan. Zo sluit het zonnepark in de toekomst in ieder geval aan op het stedelijk gebied, waarmee het voldoet aan de regels van de Omgevingsverordening. Een andere voorwaarde is dat de gemeente Marum samen met Solarfields en de provincie een plan uitwerkt om het zonnepark zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Hierbij moet rekening worden gehouden met het kenmerkende coulisselandschap, met de heggen en houtwallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.