Ads Top

NAM ziet nog geruime tijd een belangrijke rol voor aardgas

NAM-directeur Gerald Schotman benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak in het Drents Museum in Assen dat zijn standpunt over het principe ‘schoenmaker blijf bij je leest’ ongewijzigd is. NAM is in 2016 steeds verder op afstand komen te staan, maar Schotman wil het gesprek daarover blijven voeren: “In de Tweede Kamer heb ik aangegeven dat NAM op grotere afstand bespreekbaar voor ons is, mits men niet verwacht dat we een blanco cheque gaan uitschrijven. Vandaag wil ik ook hier helder over zijn: wat ons betreft stapt NAM uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken. Voorwaarde is dan wel dat we goede kaders met elkaar afspreken over redelijkheid en aansprakelijkheid.”

Schotman greep ook terug naar zijn nieuwjaarstoespraak in 2016, waarin hij ervoor pleitte om omwonenden op redelijke wijze te laten meedelen in de opbrengsten van mijnbouwactiviteiten. Schotman: “Na aanvankelijke scepsis ben ik extra blij te zien dat dit onderwerp nu in meerdere verkiezingsprogramma’s is opgenomen.”

Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening. Schotman voorziet daarin nog geruime tijd een belangrijke rol voor aardgas, met name als aanjager van de energietransitie. Schotman: “Aardgas is immers de minst vervuilende fossiele brandstof. Wie naar de doelstellingen uit Parijs kijkt voor wat betreft de reductie van CO2-uitstoot, ziet dat Nederland door de aardgaswinning over veel ‘laaghangend fruit’ beschikt. Als we morgen alle kolen in onze energievoorziening door aardgas vervangen, geeft dat al een behoorlijke reductie.”

Schotman is kritisch op de snelheid waarmee de energietransitie wordt vormgegeven: “Wat mij betreft kan, mag, zo niet moet de transitie ambitieuzer. Een goede invulling van de energietransitie geeft kansen op het gebied van werkgelegenheid en mogelijke economische groei. Ook geopolitiek is dat van belang. De wereld verandert en een goede economie met een bepaalde onafhankelijkheid qua energievoorziening maakt je weerbaarder.”

Ook al blijft de focus van NAM de komende jaren op gaswinning gericht, Schotman ziet wel degelijk mogelijkheden voor NAM om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame energievoorziening: “Wij hebben de kennis, kunde en expertise op het gebied van opslag, transport en conversie van energie. Laten dat nu ook net de aspecten zijn, waar veel duurzame energiebronnen nog tegenaan lopen. Daarnaast beschikken we over een uitgebreide infrastructuur - zowel op land als op zee. Slim samenwerken tussen NAM en leveranciers van duurzame energie is dan ook mijn devies.“

Schotman kon zijn ambities illustreren met actuele ontwikkelingen. Zo kondigde hij aan dat NAM zich heeft aangesloten bij de TransitieCoalitie: “Doel is een gezamenlijke oproep te doen aan de Nederlandse overheid om hoge prioriteit te geven aan de energietransitie en deze te versnellen. Deze Coalitie is tijdens de Nationale Klimaattop gelanceerd. Ondertussen hebben zich al meer dan 50 bedrijven aangesloten en dat is zeer veelzeggend!”

1 opmerking:

  1. wat heeft dat plaatje nu weer met het artikel te maken? kregen ze kroketten bij de NAM nieuwjaarsbijeenkomst?

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.