Ads Top

150.000 euro voor stoompijp Botlek

De provincie Zuid-Holland geven een incidentele subsidie van  150.000 euro aan een ‘Stoompijpproject’ in de Botlek. Dat hebben Provinciale Staten besloten.  Met de aanleg van de stoompijp kunnen bedrijven gebruik maken van elkaars restenergie. Dat levert energie-efficiencywinst en minder verspilling op, waardoor de emissie van CO2 en van luchtverontreinigende stoffen verminderen.

In 2011 heeft de Rotterdam Climate Initiative (RCI)-board, waar de provincie Zuid-Holland deel van uitmaakt een Green Deal ondertekend waarin is vastgelegd dat de provincie €150.000,00 bij zal dragen aan. Dit project gaat na zorgvuldige voorbereiding nu van start. De eerste fase van de het stoompijpproject dat in de Green Deal wordt benoemd is reeds uitgevoerd. Het subsidieverzoek richt zich op de volgende stap waarin specifieke onderdelen van het stoomnet worden ontwikkeld.
De Green Deal is gericht op grootschalige energiebesparing bij de industrie. Door deze projecten te ondersteunen levert dit 20 kton CO2 emissiereductie op. Het draagt bij aan de doelstellingen van het Zuid-Hollands energietransitiebeleid door de emissie van CO2 en van luchtverontreinigende stoffen te verminderen

Drie projecten zijn voor subsidieverlening ingediend. Twee van deze projecten passen in het provinciale beleid op dit gebied. Deze projecten zijn:
1. OCI NV – Kemira. Warm koelwater van Kemira wordt gebruikt om ammoniak op te warmen voor verlading per spoor en boot. Daarmee is geen stoomconsumptie meer nodig voor de opwarming van ammoniak. Dit leidt tot circa 5 kton aan CO2 reductie.
2. Emerald Kalama Chemical (EKC) – Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Een verdere ketenintegratie tussen EKC en AVR door de aanleg van een pijplijn tussen EKC en AVR waarin de reststroom van EKC naar AVR wordt getransporteerd om daar verwerkt te worden tot stoom. Daarmee kan een stoomketel bij EKC buiten gebruik worden gesteld. Dit levert jaarlijks 15 kton aan CO2 reductie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.