Ads Top

Eneco: Strategie op koers, winst op peil

Het duurzame energie- en netwerkbedrijf Eneco Groep behaalde over 2016 een nettowinst van 199 miljoen euro, licht onder het resultaat van een jaar eerder (208 miljoen). De gecombineerde omzet daalde naar3,9 miljard (2015: € 4,3 miljard).

Bij het Netwerkbedrijf (Stedin) daalde het bedrijfsresultaat met 23% naar € 214 miljoen en steeg de omzet naar € 1,2 miljard, terwijl bij het Energiebedrijf (Eneco) het bedrijfsresultaat toenam met 93% tot € 106 miljoen en de omzet daalde naar € 2,7 miljard. Eneco Groep spreekt van een tevredenstellend resultaat, in weerwil van lastige marktomstandigheden.

Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep: “We zijn onverminderd doorgegaan met de uitvoering van onze strategie waarbij we inzetten op verduurzaming van de energievoorziening voor en met onze klanten. Meer dan ooit tevoren kunnen we onze klanten duurzame energie van eigen bodem bieden. Dit jaar steeg onze beschikbare duurzame productiecapaciteit naar 2.054 MW, met name doordat we een aantal windparken in productie namen of konden overnemen. Tegen deze achtergrond ben ik erg blij dat Eneco deel uitmaakt van twee consortia die aangewezen zijn voor de bouw van grote windparken op zee: Norther voor de Belgische kust en Borssele III & IV voor de kust van Zeeland. Beide projecten gaan een enorme boost geven aan de verduurzaming van de Nederlandse en Belgische energievoorziening. Onze klanten hebben we bovendien lagere tarieven kunnen bieden voor elektriciteit en gas doordat we scherpere inkoopprijzen konden bedingen. Wel kregen we in het afgelopen jaar te maken met hogere kosten. Bij Stedin stegen de kosten voor de gemeentelijke precariobelasting fors. Ook de kosten voor het doorvoeren van de gedwongen splitsing van ons bedrijf per 31 januari 2017 namen toe. De hogere kosten hebben we met gerichte efficiëntiemaatregelen goed kunnen opvangen.”

Op het vlak van innovatie zijn in het afgelopen jaar forse stappen gezet. Guido Dubbeld: “Als voorhoedespeler in de energiesector hebben we een aanjagende rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Innovatie is daarin de sleutel, zowel bij het Energiebedrijf als bij het Netwerkbedrijf. Stedin installeerde het afgelopen jaar 271.000 slimme meters bij klanten en werkt aan slimme oplossingen voor flexdiensten en de opslag van elektriciteit in batterijen. Eneco breidt de mogelijkheden van het Toon-platform uit, ontwikkelt apps voor het slim laden van elektrische auto’s en introduceerde de WarmteWinner.”

Investeringen hadden onder andere betrekking op het aanbieden en installeren van slimme meters bij onze netwerkklanten, uitbreiding van de engineeringsactiviteiten voor derden en uitbreiding van de duurzame productiemiddelen, met name windparken. Eneco Groep investeert in de nieuwe energiewereld door nu kosten te maken voor onderzoek en ontwikkeling in nieuwe producten en door het plegen van overnames.

In 2016 namen de rentedragende schulden toe, hoofdzakelijk vanwege een overeenkomst met een bankenconsortium voor de herfinanciering van Eneco Luchterduinen, het windpark op zee dat sinds 2015 operationeel is. Daarnaast zijn er gedurende 2015 en 2016 veel investeringsprojecten in productie genomen, waardoor de activering van rente voor projecten in aanbouw fors is afgenomen en verwerking van rentekosten in het resultaat is toegenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.