Ads Top

Avri-contract voor zonnepark 9,3 megawatt

Met het tekenen van een contract voor de aanleg van 34.000 zonnepanelen, nam Avri onlangs de laatste grote stap in het realiseren van een zonnepark bij Geldermalsen. Het park wordt aangelegd door de bouwcombinatie Solarfields / IB Vogt, in opdracht van Avri-realisatie BV. Het heeft een vermogen van 9,3 megawatt, wat gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van 2.700 huishoudens. Hiermee wordt het een van de grotere zonneparken in Nederland, met een oppervlakte van 12 hectare, oftewel 18 voetbalvelden. Met het park wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

De laatste stap die nog genomen moet worden is de financiering van de aanleg van het park. Op hoofdlijnen is hier al overeenstemming over met de banken. Definitieve overeenstemming wordt waarschijnlijk in februari 2017 bereikt.

De bouw van het park start in het voorjaar van 2017. De panelen worden zo aangelegd dat ze geen hinderlijke schittering veroorzaken voor automobilisten op de A15. Omdat de stortplaats door inklinking plaatselijk nog kan verzakken zijn de panelen verstelbaar. Mochten verzakkingen plaatsvinden, dan kunnen de panelen beter op de zon gericht worden. In augustus 2017 wordt het park opgeleverd.

Met de bouw van het zonnepark krijgt de oude afvalstortplaats een nieuwe en waardevolle bestemming voor de toekomst. Er wordt nog onderzocht of er mogelijkheden er zijn om inwoners van Rivierenland financieel te laten participeren in de aanleg van het park, waarmee ze mede-eigenaar kunnen worden tegen een aantrekkelijk rendement.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.