Ads Top

Green Deal voor duurzame (water)wegen en spoor

Onlangs heeft de provincie Overijssel samen met vertegenwoordigers van ruim 80 partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Hiermee dragen de partijen (overheid, markt, kennisinstellingen) bij aan het tegengaan van schaarste van grondstoffen, de opwarming van de aarde en verdere klimaatverandering.
Grasbeton zonder cement

De provincie heeft de Aanpak Duurzaam GWW onder andere toegepast in diverse projectfasen van provinciale wegen. Een concreet resultaat is bijvoorbeeld dat langs een gedeelte van de parallelweg van de N331 (Zwartsluis-Vollenhove) grasbetonstenen zonder cement zijn aangelegd . Dit betekent een CO2 reductie van 80% ten opzichte van traditionele bermverharding.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.