Ads Top

Provincie geeft impuls aan verdere verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens

Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar 12 projecten gericht op de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens van start.

De projecten leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens en het stimuleren van de circulaire economie.

De initiatiefnemers gaven op 23 januari jl. samen met de provincie Noord-Holland het startsein voor de uitvoering van deze projecten. Voorbeelden van deze verduurzamingsprojecten zijn een installatie voor het terugwinnen van fosfaat, een installatie voor de verwerking van restladingen van tankschepen en de aanleg van een tankponton voor de alternatieve brandstof LNG.

Gedeputeerde Elisabeth Post: “Investeren in duurzaamheid betekent investeren in toekomstbestendigheid. Dat is van belang voor onze Noord-Hollandse zeehavens, als belangrijke pijlers voor onze economie. Ik ben daarom blij met deze initiatieven en de bijdrage die wij vanuit de provincie kunnen bieden.”

Gezamenlijk ontvangen de initiatiefnemers een bijdrage van de provincie van €3,3 miljoen. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen. Door de uitvoering van deze projecten worden de havens van Den Helder en het Noordzeekanaalgebied verder verduurzaamd en meer toekomstbestendig. Tevens kunnen de projecten als inspiratiebron dienen voor andere havens en ondernemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.