Ads Top

ProRail ondertekent Green Deal

Dinsdag 17 januari heeft Pier Eringa namens ProRail als een van de ruim tachtig partijen uit grond- weg- en waterbouwsector de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De ambitie hierbij is dat duurzaamheid in 2020 een volledig geïntegreerd is in de werkwijze bij spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. De sector wil in 2030 50% minder gebruik maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990.

De acties uit de eerste Green Deal hebben inmiddels geleid tot toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW bij spoorprojecten van ProRail. Het eerste duurzame project was Bunnik. We hebben daar onder andere duurzaam beton toegepast en een CO2 reductie behaald. Groningen was een groter project. Daar zijn we samen met partners - met ieder weer eigen duurzaamheidsdoelstellingen - tot een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen zijn gekomen. ProRail hergebruikt in Groningen onder andere materialen voor het opstelterrein. Daardoor realiseren we ook nog eens een kostenbesparing en dat geld kunnen we weer inzetten om andere duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Er wordt overigens vaak onterecht gedacht dat duurzaamheid extra geld kost, dat hoeft niet het geval te zijn. Bovendien kijken we ook naar de maatschappelijke waarde: wat levert het op, op verschillende vlakken van people, planet en profit. Zo kun je denken aan energie en klimaat, materiaalgebruik, maar ook iets als hinder op het vlak van people en ecologie en natuur op het vlak van planet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.