Ads Top

Alliander jaarplan 2017 gepubliceerd


2017 staat voor deel groot deel in het teken van de veranderingen op de energiemarkt, aldus de Raad van Bestuur van Alliander in een toelichting.

“De energietransitie versnelt, mede door de klimaatafspraken die afgelopen jaar in Parijs zijn gemaakt. De Energieagenda van het kabinet schetst een helder perspectief hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen uitstoot. Dit vraagt om het maken van de juiste energiekeuzes, samen met onze stakeholders. In 2016 zijn we begonnen met een rondgang langs alle gemeenten en provincies in ons verzorgingsgebied, om de dialoog aan te gaan hoe we de uitdagingen het best kunnen aanpakken. Belangrijk gespreksonderwerp daarbij is de toekomst van het aardgasnet. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken zal aardgas op termijn moeten verdwijnen uit de bebouwde omgeving. Daarvoor moeten we nu verantwoorde keuzes maken.”

In 2017 biedt Alliander de slimme meter op veel plaatsen aan. Begin 2017 was de nieuwe energiemeter in het Liander-verzorgingsgebied al bij ruim 1 miljoen adressen aangeboden, en in totaal komen daar dit jaar nog eens ruim 530.000 adressen bij. In 2020 moet bij alle 3 miljoen klanten de nieuwe meter zijn aangeboden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.