Ads Top

Productie windenergie in Noord-Holland in gevaar

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de Wieringermeer in Noord-Holland vernietigd. De rechter heeft daarmee beslist dat er voorlopig geen nieuwe windmolens mogen worden gebouwd in de Wieringermeer. Er is volgens de Raad van State niet goed onderzocht welk effect de geplande windmolens op de radar van de in de buurt liggende defensiebasis hebben. De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen dat er in Noord-Holland nu niet op tijd genoeg schone energie opgewekt zal kunnen worden en stelt daarom haar windvisie ter beschikking aan de provincie. Amsterdam is bereid om ruimte te bieden voor windmolens. Samen kunnen de stad en de provincie ervoor zorgen dat er toch tijdig voldoende schone energie wordt opgewekt.
De provincie Noord-Holland wil de hoeveelheid windmolens in de provincie beperken. Alleen in de Wieringermeer staat de provincie nog de aanleg van een windmolenpark toe. Hiermee zegt de provincie voldoende te doen om de afspraken over windenergie met het Rijk te halen.
Wethouder van Poelgeest van Klimaat en Energie: ‘Om Nederland ook in de toekomst van voldoende schone energie te kunnen voorzien zijn alle vormen van schone energie nodig die we kunnen vinden. Het beleid van de provincie om rücksichtslos nieuwe windmolens te verbieden heb ik altijd heel onverstandig gevonden. Dat nu de Raad van State bezwaar heeft tegen de bouw van windmolens op de enige plek waar het van de Provincie Noord-Holland wel mag, vind ik heel zorgwekkend. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er tijdig voldoende windenergie opgewekt kan worden in onze windrijke provincie.
De Raad van State heeft geoordeeld dat in de Wieringermeer geen windmolens meer mogen worden gebouwd. Er is volgens de Raad van State onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van de windmolens op de radars van de nabijgelegen defensiebasis. Nu zal er alsnog zorgvuldig onderzoek moeten worden gedaan naar deze effecten. Vervolgens zal er een nieuw bestemmingplan in procedures moeten worden gebracht. Mochten de effecten van de windmolens op de radar van defensie onverhoopt groter zijn dan toegestaan dan kan dat bovendien leiden tot minder nieuwe windmolens in het gebied dan is afgesproken met het Rijk.
De provincies in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de verdeling van in totaal 6000 MW aan windenergie. Deze afspraken zijn met het rijk vastgelegd. Noord-Holland stelt zich in deze afspraken garant voor het realiseren van 580 MW. De onzekerheid over de radar in de Wieringermeer zet de ambitie voor 300MW in de Wieringermeer onder druk. De windvisie van de gemeente Amsterdam voorziet in de realisatie van ongeveer 250 MW aan windenergie binnen afzienbare tijd.
Wethouder Van Poelgeest: ‘De uitspraak van de Raad van State toont aan hoe moeilijk het halen van 6000 MW aan schone windenergie zal zijn. Het is volgens mij verstandig om er samen voor te zorgen dat er binnen de provincie extra ruimte wordt gecreëerd zodat onverhoopte tegenvallers zijn op te vangen. Ik hoop dat de provincie samen met ons en onze buurgemeenten de handen ineen wil slaan om voldoende schone windenergie in Noord-Holland op te wekken.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.