Ads Top

KIVI NIRIA: 'Minder gas uit Groningen? Maakt geen verschil in aardbevingen!'

De laatste week verschijnen er berichten dat als het gasveld in Groningen minder zou gaan produceren ook de kracht van aardbevingen afneemt. Men praat dan van een productievermindering van 50 miljard m3 gas naar zo’n 20 miljard m3 gas op jaarbasis. De berichtgeving doet vermoeden dat 50 miljard wel wat aan de hoge kant is.
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA stelt: 'Als wij kijken naar het historisch productieprofiel van dit omvangrijke gasveld dan zien wij dat in de jaren zeventig en tachtig veel meer dan 50 miljard m3 gas op jaarbasis werd geproduceerd, met uitschieters van boven de 80 miljard m3 per jaar. De druk van dit immense gasveld is door de hoeveelheid aan m3 gasproductie over een periode van bijna 50 jaar nu zover gedaald dat het restant aan gas dat er nu nog zit nauwelijks nog invloed heeft op de hoeveelheid en kracht van de bevingen.
Druk en volume van een gasveld laten gedurende de productie ervan altijd een lineair verloop in de tijd zien, de zogenoemde materiaalbalans. In Groningen zijn wij op een punt beland dat na vele jaren van productie de druk in de ondergrond zodanig is gedaald dat door de omvang van het gasveld er een onbalans is ontstaan welke de aarde nu aan het corrigeren is, een correctie om het geheel weer in evenwicht te brengen. De correctie vertaalt zich in bodemdaling en aardbevingen.'
Gaswinning uit kleine velden wordt amper gecorrigeerd door de aarde, maar dit gasveld met deze omvang zowel in oppervlakte (ruim 1.000 km2) als in dikte (rond de 300meter) verstoort het evenwicht in de ondergrond in de provincie Groningen. De huidige bevingen zijn dan ook het gevolg van de jarenlange productie waardoor de huidige druk in het gasveld niet meer voldoende is om de stabiliteit in de ondergrond te bewaren. Een beetje meer of minder productie na bijna 50 jaar doet aan deze natuurlijke correctie door de aarde niets af.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.