Ads Top

Installatiebranche pleit voor verscherpte controle op zonnepanelen

Afgelopen week was in de media veel aandacht voor de problemen met een klein deel van de zonnepanelen in Nederland. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is ervan overtuigd dat steeds meer consumenten gebruik zullen gaan maken van zonne-energie. Om die reden vindt UNETO-VNI dat de overheid de kwaliteit van zonnepanelen scherper zou moeten controleren.
De belangstelling voor zonnepanelen is groot. Daardoor is de markt niet langer alleen interessant voor traditionele, gespecialiseerde aanbieders. Ook branchevreemde partijen pikken graag een graantje mee en richten zich vóór alles op het aanbieden van een lage prijs. Daardoor komen er in een aantal gevallen inferieure producten op de markt. Bovendien beschikken dergelijke aanbieders lang niet altijd over de benodigde kennis om een goed advies te geven en after-salesondersteuning te bieden.
UNETO-VNI pleit ervoor dat de overheid zich actiever gaat bezighouden met de controle op de kwaliteit van zonnepanelen en de elektrische systemen die daaraan gekoppeld zijn. Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: 'Er bestaat geen enkele onduidelijkheid over de technische normen waaraan zonnepanelen moeten voldoen, maar de handhaving is onvoldoende. Daardoor hebben we nu in enkele gevallen te maken met zonnepanelen die niet op de markt hadden mogen komen.' Volgens UNETO-VNI ligt het voor de hand dat de Voedsel- en Warenautoriteit de controles op zonnepanelen gaat verscherpen.
Volgens de installateurskoepel is het belangrijk voor zowel milieu als economie dat het vertrouwen van de consument in zonne-energie geen deuk oploopt. Installatiebedrijven kunnen en moeten daarin ook een rol spelen. Consumenten die voor de aanleg en aansluiting van zonnepanelen een erkende installateur kiezen, hebben geen reden om zich zorgen te maken. Zij kunnen rekenen op een fors lagere energierekening. Siertsema: 'Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst van zonne-energie op consumentenniveau, daar is deze week niets aan veranderd.'

Sinds enkele jaren bestaat er een opleiding voor installateurs op het gebied van zonne-energie, met een landelijk erkend examen. Installateurs die het examen met goed gevolg afleggen, krijgen sinds kort een officiële erkenning als zonne-energie-installateur.

Partijdigheid
Een deel van de onrust die deze week rond zonnepanelen ontstond, is het gevolg van 'onderzoeksresultaten' die Kiwa naar buiten heeft gebracht. UNETO-VNI zet vraagtekens bij de achtergronden en opzet van het Kiwa-onderzoek. Bij navraag is onder meer gebleken dat er geen onderzoeksrapport beschikbaar is. Bovendien biedt Kiwa sinds kort een eigen, commerciële erkenningsregeling aan voor installateurs van zonnepanelen. Met die regeling doorkruist Kiwa een evenwichtig proces dat de installatiebranche samen met de overheid en leveranciers van zonnepanelen enkele jaren geleden heeft ingezet. Tegen deze achtergrond komen de publicaties van Kiwa in een ander daglicht te staan. De organisatie wekt op zijn minst de schijn van partijdigheid. Kiwa heeft onder meer geadviseerd om een kwaliteitsregister in te stellen voor leveranciers van zonnepanelen. UNETO-VNI onderschrijft dat advies niet. Siertsema: 'Zo'n register biedt schijnzekerheid. De consument heeft veel meer aan een strenge controle op de kwaliteit van zonnepanelen die op de Nederlandse markt komen.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.