Ads Top

Kiezen voor een nieuwe technologie? Laat je emotie spreken

Emoties laaien bij debatten over risicovolle technologie, zoals kernenergie, CO2-opslag en vaccins voor baarmoederhalskanker, in de regel hoog op. Toch worden deze emoties zelden serieus genomen in besluiten om de technologie al dan niet toe te passen. Dat moet veranderen, zegt hoogleraar Filosofie TU Delft Sabine Roeser: “want juist emoties brengen morele standpunten aan de oppervlakte die van belang zijn om verantwoord te kunnen innoveren.” Roeser spreekt op vrijdag 8 februari 2013 haar oratie uit als Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar aan de TU Delft.
Op 28 januari komen een paar honderd inwoners, waarvan sommigen met bouwhelmen, van de Groningse gemeente Loppersum bijeen voor een gesprek met Minister Kamp van Economische Zaken. Ze zijn bezorgd en soms boos; uit een onderzoek van de NAM blijkt dat de gaswinning onder hun woonplaatsen kan zorgen voor zwaardere aardbevingen. Hoogleraar Filosofie van de TU Delft Sabine Roeser doet onderzoek naar de morele kanten van risicovolle technologie. Haar belangrijkste punt: neem emoties serieus. Roeser: “Om met de moreel beste oplossing te komen voor de situatie in Loppersum, adviseer ik de minister om naast de rationele kosten-batenanalyse en het financiële plaatje vooral ook de emoties van de inwoners serieus te nemen.”
Roeser stelt in haar intreerede op vrijdag 8 februari a.s. dat emoties zelden op een constructieve manier worden meegewogen in besluitvorming over risicovolle technologie. In het debat over CO2-opslag onder Barendrecht werden de emoties van inwoners genegeerd en ging het alleen maar over de rationele kosten-batenanalyse en het statistisch verwaarloosbare risico dat er CO2 zou weglekken uit het reservoir. Aan de andere kant: in Groningen is het nooit tot een inhoudelijke discussie gekomen vanwege ‘gebrek aan draagvlak’. Roeser: “Ten onrechte, want emoties brengen morele standpunten en ethische bezwaren aan de oppervlakte die wel degelijk van belang zijn voor verantwoorde innovatie.” Zo kan verontwaardiging duiden op een onrechtvaardige verdeling van risico’s. Boosheid kan duiden op een schending van autonomie; geef je de mensen wel die inspraak in hun leefomgeving die past in een democratie? Emoties moeten volgens Roeser het startpunt zijn voor iedere discussie over het toepassen van risicovolle technologie: “Alleen dan kun je als land een weloverwogen besluit nemen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.