Ads Top

Opnieuw overleg over hoogspanningsleiding Apeldoorn

Op verzoek van Provinciale Staten is de besluitvorming over het ondergronds brengen van een deel van de hoogspanningsleiding in Apeldoorn Zuid met een maand uitgesteld. Op 20 maart staat het onderwerp opnieuw op de agenda.
De reden voor het opschorten van de besluitvorming is dat er de laatste weken veel nieuwe informatie is binnengekomen. Gedeputeerde Staten gaan nu op verzoek van PS de komende weken met alle betrokken partijen (gemeente, woningcorporatie, Tennet) opnieuw overleggen, onder meer om te bekijken of het traject voor onderkabeling zo ver mogelijk opgerekt kan worden.
Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde woensdag in met het voorstel van GS om voor de beleidsterreinen innovatie, duurzame energie, cultuur/cultuurhistorie en breedband revolverend geld in te zetten. Het gaat in totaal om een bedrag van 70 miljoen euro (23 miljoen voor innovatie, 35 miljoen duurzame energie, 10 miljoen cultuur/cultuurhistorie en 2 miljoen voor breedband). Voor innovatie en energie wordt een speciaal Topfonds Gelderland in het leven geroepen dat bij de Participatie Oost NV wordt ondergebracht.
De discussie in de Gelderse Staten spitste zich toe op de structuur van het Topfonds. Volgens een aantal fracties wordt hierdoor de controlefunctie van PS op een afstand gezet. Provinciale Staten kunnen nu niet meer 'aan de knoppen draaien' en hebben geen invloed meer op wie wel of wie niet een bijdrage uit het fonds krijgt. Gedeputeerde Annemieke Traag gaf aan dat de invloed van de Staten wel degelijk overeind blijft. Via kwartaalrapportages met inhoudelijke informatie worden de Staten op de hoogte gesteld en kan de vinger aan de pols worden gehouden.
Over de instelling van het Topfonds wordt overigens nog een aparte procedure gevolg, een zogenaamde 'voorhangprocedure'. Dat is een voorgenomen besluit van GS waarop fracties kunnen reageren. Het college neemt daarna een definitief besluit waarbij ze rekening houden met de opmerkingen van de partijen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.