Ads Top

'Mondiale economische groei profiteert van schalierevolutie'

De wereldwijde impact van schalieolie resulteert de komende twee decennia in significant lagere olieprijzen, een hoger wereld-bbp en veranderende geopolitieke verhoudingen. Dat staat in een vandaag gepubliceerd rapport van PwC over de potentiële impact van de toekomstige productiegroei van schalieolie. Ook Nederland komt voor nieuwe strategische uitdagingen te staan als gevolg van de impact van schalieolie op aardgasprijzen.
Olieproducenten kunnen tegenwoordig olie halen uit moeilijk doordringbare aardlagen, zoals leisteen (schalie). Hierdoor neemt de winning van schalieolie een vlucht, momenteel met name in de VS. PwC voorspelt dat de productie van schalieolie zou kunnen oplopen tot 12% van de totale olieproductie. In een dergelijk scenario daalt de olieprijs de komende twee decennia met circa 25% tot 40%. Hoe meer de OPEC-landen hun conventionele olieproductie verminderen, hoe geringer het effect van schalieolie op de olieprijs zal zijn.
In potentie kan het wereldwijd opgetelde bruto binnenlands product de komende twee decennia als gevolg van de schalierevolutie toenemen met 2,7 biljoen dollar. Deze toename staat ongeveer gelijk aan de totale economie van het Verenigd Koninkrijk. Het effect loopt volgens PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen per land sterk uiteen. "Grofweg zullen de handelsbalansen van traditionele olie-exporteurs, zoals het Midden-Oosten en Rusland, op lange termijn dalen. De handelsbalansen van industrielanden die veel olie importeren, zoals Duitsland en Japan, profiteren juist van een verhoogd aanbod. Landen als Amerika, die zowel veel olie importen als op grote schaal schalieolie produceren, zullen op zoek moeten naar een nieuwe evenwicht. Hun afhankelijkheid van het buitenland neemt af, maar door dalende olieprijzen dalen ook hun opbrengsten."
Volgens Velthuijsen staat Nederland als gevolg van de nieuwe olie ook voor een strategische uitdaging. "Nederland heeft een energie-intensieve economie. En Nederland verdient veel aan de handel, de verwerking en het vervoer van olie en olieproducten. Daar staat tegenover dat zolang olie- en gasprijzen in zekere mate nog gekoppeld zijn, Nederland een risico loopt op lagere gasbaten. Het Nederlandse dilemma bij lage olieprijzen is het vinden van de match tussen die lucratieve rol, een transitie naar een CO2-arme energiehuishouding en een lange termijn visie op gasbeleid."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.