Ads Top

Waterstofinnovaties groeien met 25 procent

Het aantal waterstofprojecten in Nederland is in het afgelopen jaar met meer dan 25 procent toegenomen. Opvallende trend is dat de nieuwe projecten vaker gericht zijn op realisatie van waterstofkansen. Daarbij zijn projectleiders optimistisch over het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: 500 MW elektrolyse in 2025 en 3-4 GW in 2030. Beide targets zijn haalbaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van waterstofprojecten van TKI Nieuw Gas.

Voor het derde achtereenvolgende jaar presenteert TKI Nieuw Gas (van de Topsector Energie) een overzicht van waterstofprojecten die momenteel in voorbereiding zijn in Nederland. Ook is er een trendanalyse gemaakt en een onderzoek gedaan onder de waterstofprojectleiders. Het waterstofoverzicht geeft inzicht in waar in de waardeketen projecten zich bevinden en schetst enkele belangrijke gegevens, zoals de omvang, verwachte kosten en locatie.

Het aantal waterstofprojecten in Nederland groeide sinds 2020 van 99 projecten, via 130 projecten in 2021 naar 165 medio 2022. Het overzicht van TKI Nieuw Gas omvat naar schatting zeker 80-90 procent van de waterstofprojecten in Nederland.

Er komen steeds nieuwe projecten bij (51) maar er zijn ook projecten die afvielen (16), met name omdat het (haalbaarheid)onderzoek is afgerond en het project (nog) geen vervolg krijgt.

Aan de toepassingskant is een toename te zien in de mobiliteit, zowel op water (schepen) als op land (voertuigen). Ook de kennisconsortia en partnerships nemen toe; hier is de tendens dat meer samenwerking wordt gezocht om waterstofontwikkelingen succesvol te maken. Om deze trends inzichtelijk te maken, zijn hiervoor in het waterstofoverzicht van 2022 nieuwe categorieën toegevoegd: ‘import’, ‘offshore’ en ‘partnerships’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.