Ads Top

Budget energiebesparende maatregelen glastuinbouwsector opgehoogd naar 60 miljoen

Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opgehoogd van 25 naar 60 miljoen euro, in elk geval voor aanvragen die zijn ingediend in 2022.

Glastuinbouwbedrijven konden dit jaar weer subsidie aanvragen voor de toepassing van technieken die bewezen energie besparen. Door de ophoging worden meer bedrijven in staat gesteld om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van LED belichting,

Glastuinbouwbedrijven vroegen voor bijna 80 miljoen euro aan subsidie aan. Een hoger openstellingsbudget van de subsidieregeling EG draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en het verminderen van de vraag naar gas in die sector, maar ook aan lagere vraag naar elektriciteit in Nederland als geheel en vermindering van druk op de elektriciteitsnetten.

De glastuinbouwsector heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is opgenomen in het Klimaatakkoord, waarin ook een belangrijke rol voor de subsidieregeling EG is benoemd. In de glastuinbouwsector is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. De hoge gasprijzen versterken de urgentie om verder door te pakken en investeringen in deze transitie te versnellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.