Ads Top

Dynamische lichtbakens reduceren visuele impact van het windpark van Tinlot

Dankzij een samenwerking met Defensie sinds januari 2022 wordt de nachtverlichting van het windpark van Tinlot enkel aangezet tijdens oefeningen van de Luchtmacht. Daardoor wordt het aantal uren dat de nachtelijke lichtbakens branden met 90 procent gereduceerd.

Het windpark van Tinlot (in de provincie Luik) is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende actoren. ENGIE en Luminus bundelden hun krachten voor de ontwikkeling, bouw en uitbating van een windpark met 5 turbines en een totaal vermogen van 17,3 MW. Dit windpark produceert jaarlijks voldoende elektriciteit om het verbruik van 11 500 gezinnen te dekken en voorkomt de uitstoot van 13 300 ton CO2 per jaar, wat ongeveer overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 6650 dieselwagens. Deze samenwerking gaat hand in hand met de wens om de impact van het windpark op de directe omgeving te beperken.

Om te garanderen dat de Luchtmacht zijn activiteiten veilig kan uitvoeren, zijn de windturbines uitgerust met lichtbakens die 24u/24u in werking zijn. In het kader van de samenwerking met Defensie namen ENGIE en Luminus een dynamisch lichtbakensysteem in gebruik dat ervoor zorgt dat de rode lichtjes op de windturbines enkel branden wanneer de Luchtmacht dat nodig acht.

Dankzij een overeenkomst ondertekend door Defensie en de windenergiesector is het voortaan mogelijk om windturbines – onder bepaalde voorwaarden en met instemming van Defensie – uit te rusten met dynamische lichtbakens. Dankzij een kastje dat in de windturbine is geplaatst en op afstand door Defensie kan worden bediend, gaat de verlichting alleen aan wanneer dat nodig is. Het oefenschema van de Luchtmacht wordt op regelmatige basis meegedeeld aan de systeemoperator, die bepaalt wanneer de lichten moeten branden. De lichten kunnen ook vanop afstand ontstoken worden als er een ongeplande activiteit plaatsvindt. Dit systeem maakt het mogelijk om de rode knipperlichten 's nachts 90% minder te doen branden. Om voor deze verlichting in aanmerking te komen, mogen de windturbines niet hoger zijn dan 150 meter en mogen ze niet in een type C-zone (d.w.z. zone voor militaire luchtoefeningen op lage hoogte) staan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.