Ads Top

Onderzoek naar technische problemen WKO-systemen

Van de circa 230 warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen) die ongeveer 21.000 huishoudens in Nederland van warmte voorzien voor tapwater en verwarming, werken er 200 (vrijwel) zonder problemen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Exploitanten van WKO-systemen die door de onderzoekers benaderd zijn geven aan dat er bij twintig netten af en toe storingen voorkomen. Verder werken deze systemen naar behoren. Bij tien WKO-systemen doen zich grotere problemen voor, de meeste van deze systemen zijn vóór 2013 aangelegd.

WKO-systemen zijn systemen waarbij energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De ACM heeft het onderzoek naar WKO-systemen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de technische oorzaken van problemen met WKO-systemen.

De ACM is al enige tijd in gesprek met groepen van gebruikers en met verschillende leveranciers van WKO-systemen om zich een beeld te vormen van de problemen. Het onderzoek maakt duidelijk waar in de aanleg en exploitatie problemen kunnen ontstaan. Deze inzichten kan de ACM gebruiken om haar toezicht waar nodig aan te scherpen. De ACM blijft er op aandringen dat leveranciers problemen zo snel mogelijk oplossen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.