Ads Top

Liander en GIGA Storage starten pilots grootschalige batterijopslag bij knelpunten op het elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander en GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen, starten in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad proeven met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer partijen toegang te geven tot het elektriciteitsnet.

Dankzij deze slimme oplossing kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten ingezet worden om meer ondernemers aan te sluiten, ook op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

Ook ondernemers met grote batterijen zoals GIGA Storage zijn volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht om capaciteit op het elektriciteitsnet 24/7 te contracteren, voor zowel verbruik (opladen) als teruglevering aan het net (ontladen).

Omdat er steeds meer grootschalige batterijen geplaatst worden, dragen zij nu vaak bij aan het bereiken van de maximale capaciteit van het net. Terwijl zij juist een van de oplossingen kunnen zijn om het net efficiënter te gebruiken. In de nieuwe Energiewet ontstaan mogelijkheden om dit anders te regelen.  

Liander gaat nu met GIGA Storage onderzoeken hoe tijdsgebonden contracten voor klanten met grootschalige batterijopslag kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Liander biedt GIGA Storage binnen de pilots de mogelijkheid om de restruimte van het net te benutten om hun batterijen op te laden en te ontladen. Dat betekent dat GIGA Storage alleen toegang krijgt tot het elektriciteitsnet op de momenten dat onbenutte ruimte beschikbaar is.

Liander start met GIGA Storage drie pilots in zijn verzorgingsgebied. Het gaat om de inzet van batterijen in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad. In delen van Amsterdam en Alkmaar heeft het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit. Hier willen de partijen met de inzet van batterijen extra capaciteit voor de levering van elektriciteit creëren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.