Ads Top

Mansveld maakt werk van schoner, stiller en zuiniger wagenpark

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil dat Nederland voorop blijft lopen in het streven naar schone, zuinige en stille vrachtwagens en bussen.  Dit schrijft ze aan de Tweede Kamer in een brief, waarin ze ook uiteen zet welke inspanningen tot een schoon, zuinig en stil wagenpark moeten leiden. Zo voerde TNO in haar opdracht steekproefsgewijze emissiemetingen uit onder Nederlandse vrachtwagens en bussen. Met de metingen werd onderzocht of deze voertuigen voldoen aan de Europese normen, of ze in de praktijk net zo schoon zijn als op papier en welke effecten wet- en regelgeving hierop hebben.

De metingen waren vooral gericht op de uitstoot van stikstofoxiden. Van deze stof zit in sommige delen van Nederland nog altijd te veel in de lucht. Omdat vrachtwagens en bussen een groot aandeel hebben in deze uitstoot, is sinds 1 januari 2014 de strengere EURO-VI regelgeving gaan gelden. TNO concludeert dat deze wetgeving onder vrachtwagens en bussen voor een significante daling van stikstofoxiden heeft gezorgd. Ook is er een subsidieregeling gekomen voor auto’s die voor 2014 al voldeden aan de Euro-VI norm. Van deze regeling werd 6114 gebruik gemaakt.

Met stillere vrachtwagens kunnen kosten bespaard worden voor het isoleren van gevels, de aanleg van stil asfalt en het plaatsen van geluidsschermen. Mede hierom maakt staatssecretaris Mansveld zich in Brussel hard voor scherpere eisen aan autobanden, stillere motoren en uitlaatsystemen, zo schrijft ze de Tweede Kamer. Dit voorjaar is in Brussel een akkoord bereikt over het geluidsniveau van voertuigen. De Europese landen spreken hierin af dat voertuigen binnen tien jaar minstens de helft minder geluid mogen maken.

Met het zuiniger maken van vrachtauto’s moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Het ministerie verzamelde de laatste jaren onafhankelijk geteste praktijkinformatie om vrachtauto’s zuiniger te maken in het programma ‘Truck van de Toekomst’. Vervoerders gaven aan deze informatie handzaam te vinden, maar soms ook  moeite te hebben de informatie naar hun eigen situatie te vertalen. Op dit moment wordt bekeken hoe ‘Truck van de Toekomst’ een vervolgprogramma kan krijgen, met als doel het sneller toepassen van brandstofbesparende technologieën.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.