Ads Top

Oude personen- en bestelauto's op diesel mogen Utrecht niet meer in

Vanaf 1 januari 2015 mogen oude personen- en bestelauto's op diesel, het centrum van Utrecht niet meer in. Met het verkeersbesluit en het vaststellen van de ontheffingsregeling, geeft het college uitvoering aan het raadsbesluit van oktober 2013. De invoering van de milieuzone voor sterk vervuilende dieselauto’s levert een belangrijke bijdrage aan een gezondere lucht in Utrecht.

Utrecht kent al sinds 2007 een milieuzone voor vrachtwagens. Met ingang van 2015 geldt de milieuzone in Utrecht ook voor personen- en bestelauto's op diesel van voor 1 januari 2001, omdat die veel gezondheidsschadelijke stoffen uitstoten. De grens van de milieuzone wordt aangegeven door een verkeersbord. Door dit verkeersbesluit wordt het bord zowel op oude vrachtauto's als op oude dieselauto’s van voor 1-1-2001 van toepassing.

Oldtimers van veertig jaar of ouder én diesels die om medische redenen zijn aangepast, komen in aanmerking voor een langdurige ontheffing. Deze tweede ontheffingsmogelijkheid geldt voor Utrechters én voor mensen van buiten de stad met een aantoonbaar vast werkadres in de zone; bij de aanvraag moet men aantonen dat de aanpassingen minimaal €5.000,- euro hebben gekost.

Eigenaren van een kampeerauto die in de milieuzone wonen, en ondernemers met een bestelauto van voor 2001 met diesel als brandstof, kunnen zes keer per jaar een dagontheffing aanvragen via de website.

Utrechtse ondernemers met een bestelauto die kunnen aantonen dat zij financieel in zwaar weer zitten, kunnen mits goed gemotiveerd, een jaar uitstel krijgen in de vorm van een jaarontheffing.

De invoering van de milieuzone voor sterk vervuilende dieselauto’s levert een belangrijke bijdrage aan een gezondere lucht in Utrecht. Met dit doel zijn er sinds eind 2013 ook subsidiemogelijkheden voor bewoners en bedrijven die hun oude diesel laten slopen en de overstap maken naar een schoner alternatief. Woont u in Utrecht en heeft u een oude auto (diesels van voor 2006 én benzines van voor 1-7-1992), dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.