Ads Top

Vaker storing in gasnetten

De storingsgevoeligheid van Nederlandse gasnetten stijgt. Hoewel huishoudens en bedrijven vaker met een gasstoring te maken hebben, kent het gasnetwerk nog steeds relatief weinig storingen in vergelijking met de elektriciteitsnetten in Nederland. Maar als er een storing is, dan gaat het vaak meteen om een lange onderbreking. Het aantal minuten dat Nederlanders door onvoorziene onderbrekingen gemiddeld geen gas ontvangen steeg van 23 seconden in 2009 naar iets meer dan 1 minuut in 2013.

Dit blijkt uit de factsheets Kwaliteit 2013 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als toezichthouder op de energiemarkt. Met de factsheets wil ACM een objectief en breed beeld geven van de kwaliteit die de regionale netbeheerders van elektriciteits- en gasnetten leveren.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘We zien dat 40% van de storingen in de gasnetten veroorzaakt wordt door veroudering of slijtage. ACM zal de betrouwbaarheid van de gasnetten de komende jaren zorgvuldig in de gaten blijven houden. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van de rapportages over kwaliteit en capaciteit, die de netbeheerders elke twee jaar moeten opstellen. Netbeheerders blijven overigens zelf verantwoordelijk voor voldoende investeringen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van hun gasnetten op peil te houden. Via de tariefregulering krijgen netbeheerders de ruimte om noodzakelijke investeringen in hun gasnetten te doen.’

In 2013 werden 24 op de 1000 Zeeuwse huishoudens getroffen door een onvoorziene onderbreking in het gasnet, terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 7 op de 1000 klanten. De onderbrekingen bij netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf duurden in 2013 ook nog eens flink langer dan gemiddeld: 550 minuten tegen het landelijk gemiddelde van 150 minuten. Dit kwam vooral door een grote storing in Yerseke op 23 april 2013.

Netbeheerders hebben sinds 2009 eenderde van de gasleidingen van grijs gietijzer vervangen. Deze leidingen zijn niet bestand tegen buigingen die ontstaan door bijvoorbeeld sterk zakkende grond. Hierdoor kan de leiding ineens breken en is er een grotere kans op lekken dan bij  leidingen van andere materialen. In april 2009 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarom geadviseerd de leidingen van grijs gietijzer versneld te vervangen naar aanleiding van een aantal incidenten. De totale lengte van grijs gietijzeren leidingen nam met een derde af van 7188 kilometer in 2009 tot 4828 kilometer in 2013. In het kader van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de veiligheid van gasnetten monitoren ACM en het Staatstoezicht op de Mijnen deze vervangingen in de gasnetten.

In 2013 hadden Nederlanders gemiddeld 23 minuten geen elektriciteit vanwege een onvoorziene onderbreking in de regionale netten. De uitvalduur ligt daarmee iets lager dan het gemiddelde van 25 minuten van de afgelopen jaren. Graafschade blijkt de oorzaak voor ruim een kwart van de storingen in de elektriciteitsnetten. Nederland heeft één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van Europa.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.