Ads Top

Samenwerking essentieel voor snelle innovatie

Young professionals vragen om een sterke verbetering in de samenwerking tussen overheid, universiteiten en bedrijfsleven voor het versnellen van innovatie. Zij pleiten voor meer investeringen in de relatie tussen universiteiten, kennisinstituten en bedrijfsleven.

Dit blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in het kader van het honderdjarig bestaan van Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) in opdracht van Shell in samenwerking met TNO is uitgevoerd. Vijfhonderd professionals in de leeftijd van 20 tot 35 jaar hebben aan de studie meegewerkt.

Een ruime meerderheid (62%) beschouwt het gebrek aan samenwerking tussen overheid, universiteiten en het bedrijfsleven als de voornaamste barrière voor een versnelling van innovatie, die volgens young professionals nodig is om Nederland innovatief te houden. Zij vinden dat er nu stappen moeten worden gezet.

Energie geldt hierbij als één van de aandachtsgebieden. Bijna drie kwart van de ondervraagden pleit voor een koplopersrol van Nederland ten aanzien van energie-innovatie. In internationale context moet Nederland hierin nog een slag maken.

‘Het onderzoek van Ipsos bevestigt dat er innovatiepotentieel onbenut blijft’, zegt Gerald Schotman, Chief Technology Officer bij Shell. ‘Willen we de innovatiesnelheid vergroten, dan moeten we meer en intensiever samenwerken. Er worden al serieuze stappen gezet richting open innovatie, ook door Shell. De energiesector staat aan de vooravond van een nieuwe innovatiegolf.’

Het onderzoek van Ipsos is uitgevoerd in verband met het honderdjarig bestaan van Shell Technology Centre Amsterdam, dat vandaag in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander wordt gevierd.

Het eeuwfeest is ook reden om onderzoekers van Shell en partijen waarmee wordt samengewerkt in het spotlight te zetten. Op het STCA-gebouw prijken daarom vanaf deze week 25 m hoge foto’s van onderzoekers, die in filmpjes op de Shell-website hun verhaal vertellen. STCA-medewerker Jim-Bob Butoh vertelt bijvoorbeeld over de productie van schoner brandende brandstof uit aardgas en Mauritshuis-restaurator Carol Pottasch laat zien hoe zij samen met Shell-researchers het pigment van schilderijen uit de Gouden Eeuw onderzoekt.

Het technologiecentrum is al een eeuw lang de bakermat van innovaties, die hier ooit met een idee zijn begonnen maar nu wereldwijd toepassing vinden. STCA staat in de top van technologiecentra gemeten naar private onderzoeksuitgaven in Nederland.

Innovatiespecialisten, ondernemers, academici en beleidsmakers buigen zich vandaag tijdens de Innovation Open House-conferentie onder meer over de vraag hoe ze tot betere samenwerking kunnen komen en gezamenlijk de snelheid van innovatie kunnen verhogen. Op de Technology Fair laten negentien technologisch vernieuwende bedrijven uit binnen- en buitenland hun wereldveroverende innovaties op energiegebied zien.

Schotman: ‘Innovatie gaat niet over het najagen van elk idee, maar over het opsporen en benutten van veelbelovende ideeën en kansen. Met andere partijen kom je tot andere ideeën of combinaties daarvan, en daarom is het bouwen van een innovatiegemeenschap essentieel.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.