Ads Top

VEH: dwingende regels voor de energieafrekening zijn hard nodig

Energieleveranciers moeten verplicht worden om de jaarafrekening die zij aan consumenten sturen volgens een vast model op te stellen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat geen enkele onderzochte afrekening volledig aan de in 2010 opgestelde richtlijn van de energiebedrijven en de ACM voldoet. De vereniging heeft minister Kamp gevraagd een verplichte vaste structuur en terminologie op te leggen, omdat alleen dan een goede controle en vergelijk met andere aanbieders mogelijk is.

Vereniging Eigen Huis krijgt veel reacties van leden die de energieafrekening niet begrijpen, niet goed kunnen controleren of niet weten hoe ze hun rekening met een aanbod van een andere leverancier kunnen vergelijken. De vereniging onderzocht daarom jaarafrekeningen van vrijwel alle toonaangevende energiemaatschappijen.

De consument die probeert een aanbod van een nieuwe leverancier met zijn huidige jaarafrekening te vergelijken zinkt de moed al snel in de schoenen. Zo is vergelijking van gastarieven moeilijk, omdat elke leverancier op een andere manier de regiotoeslag communiceert. Ook wordt voor de jaarafrekening een gewogen jaartarief gebruikt en valt het meest recente tarief vaak niet uit de afrekening af te lezen. Dat maakt een vergelijk met een nieuw tarief onmogelijk. Sommige leveranciers (bv. Essent) vermelden op hun website het tarief inclusief btw, maar op de rekening exclusief btw, of andersom ( Eneco).

Energieleveranciers hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de levering aan consumenten. Vereniging Eigen Huis vindt dat onder deze zorgplicht ook valt dat de consument zijn rekening kan begrijpen, controleren en zo mogelijk tips krijgt over bijvoorbeeld type van contract in relatie tot het verbruik en enkel- en dubbel tarief. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven in de energiesector genomen om afspraken te maken over meer transparantie, echter zonder voldoende resultaat. De ACM heeft in 2013 aangegeven dat de transparantie nog onvoldoende is. Echte transparantie kan pas bereikt worden als de opzet van zowel de jaarafrekeningen als de aanbiedingen van energieleveranciers uitgaan van dezelfde structuur en terminologie. In haar brief aan minister Kamp geeft Vereniging Eigen Huis aan dat naast de jaarafrekening ook de voorschotnota en in het geval van een slimme meter het tweemaandelijkse verbruiksoverzicht op zo'n vast format geënt zou moeten worden. De vereniging vindt dat de minister van economische zaken moet ingrijpen nu de leveranciers achterblijven in het uitoefenen van hun zorgplicht naar de consument.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.