Ads Top

Waterschap Rivierenland neemt elektrische auto Project A15 in gebruik

Dagelijks Bestuurder Hennie Roorda heef namens Waterschap Rivierenland een elektrische auto in ontvangst genomen van het project A15, op weg naar de eerste duurzame snelweg ter wereld. Medewerkers van het waterschap gaan deze auto gebruiken voor dienstreizen. Het waterschap werkt sinds 2011 bewust aan het terugdringen van het aantal kilometers, de uitstoot van CO2 en de kosten voor vervoersmobiliteit. Hennie Roorda: "Vandaar dat we als belangrijke gebruiker van de A15 van harte meedoen aan dit project. Zo werkt het waterschap niet alleen aan veilige dijken en droge voeten, maar maken we ons beheergebied gezonder, schoner en economisch sterker!"Natuur & Milieu en Milieudefensie werken samen aan een droom: de A15 moet de eerste duurzame snelweg ter wereld worden. Om dit te realiseren zijn ze Project A15 begonnen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De ambitie is: in 2015 rijden over de A15 - de drukke verkeersader die Rotterdam met het oosten van Nederland verbindt - 40.000 mensen in elektrische (deel)auto's op lokaal opgewekte stroom uit zon en wind.

Waterschap Rivierenland pakt het mobiliteitsvraagstuk vanuit een breed perspectief aan: Het Nieuwe Werken, duurzaamheid en kostenbesparing gaan hand in hand. Uit vooronderzoek is gebleken dat Waterschap Rivierenland op jaarbasis miljoenen zakelijke kilometers maakt. De opdracht voor de organisatie luidt: in de periode 2012-2015 zal organisatiebreed een km- en een CO2-reductie moeten worden doorgevoerd van 15% ten opzichte van het basisjaar 2011. Voor 2013 was het doel een reductie van 6%. Dit hebben we gehaald. De medewerkers zijn ‘bewuster' gaan nadenken over hun reis en daar mogen we trots op zijn. Ondanks een toename in aantal medewerkers is er een vermindering in km's, CO2 en ook kosten zichtbaar. De trend is naar beneden en we verwachten met de doorontwikkeling van het kantoorconcept, dat we het videovergaderen beter kunnen faciliteren. Hierdoor kunnen we nog meer reductie halen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.