Ads Top

Van starter in schone en duurzame technologie tot speler van wereldformaat

Wat hebben regionale startup bedrijven op het gebied van groene en duurzame technologie nodig om te kunnen groeien tot spelers van wereldformaat? Een universiteit waar veel aandacht is voor ondernemerschap, een hecht netwerk van ondernemers, investeerders en kennisinstellingen en vooral een (regionale) overheid die als launching customer fungeert en bij aanbestedingen innovatie en duurzaamheid zwaar laat meewegen. Daarnaast is een goede infrastructuur voor het doen van innovatieve pilots, test and demo’s van groot belang.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van steden en universiteiten uit zes Europese landen die de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar best practices op het gebied van clean tech incubatie in Europa. Deze bevindingen zijn gebundeld in een handboek dat op donderdag 19 juni 2014 gepresenteerd wordt tijdens het seminar Cleantech Incubation: Policy and Practice in Delft.

De maatschappelijke opgaven van de komende jaren op het gebied van schone energie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en schoon water staan bovenaan de Europese en nationale beleidsagenda’s. Deze best practices op het gebied van clean tech incubatie in Europa komen dan ook op het juiste moment.

De Europese projectpartners uit Nederland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Verenigd Koninrijk en Italië overhandigen tijdens het seminar het handboek met daarin succesvolle en inspirerende voorbeelden aan wethouder Ferrie Förster, gemeente Delft (kenniseconomie). In het handboek voor beleidsmakers staan belangrijke lessen voor medewerkers en beleidsmakers van regio’s die duurzame bedrijvigheid in hun regio willen stimuleren. Tevens presenteren de partners het clean tech cluster in de regio Delft-Rotterdam.

Karel Luyben, Rector Magnificus TU Delft, opent om 09:00 uur het seminar in Delft. Meiny Prins, CEO van Priva, laat haar licht schijnen op de clean tech toekomst van Europa vanuit haar visie ‘Nederland als één grote Smart City’. Rinke Zonneveld, directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, vertelt waarom clean tech één van de speerpunten is van Zuid-Holland en wat regionale samenwerking bijdraagt aan het succes van clean tech in de regio. Daarnaast pitchen een aantal startups van incubator YES!Delft hun unieke producten. Het seminar is gericht op Europese en Nederlandse politici en beleidsmakers van universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven en is het slotstuk van het samenwerkingsverband tussen de steden en de universiteiten uit zes Europese landen.


Het seminar vindt plaats op donderdag 19 juni van 08:30 – 17:00 uur bij Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via deze website


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.