Ads Top

Boekel bouwt ‘ecodorp’ dankzij soepeler regelgeving

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. Dit betekent concreet dat in Noord-Brabant het project ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’ is gestart en gemeente Boekel een ‘ecodorp’ kan realiseren waarbij de inwoners op duurzame wijze kunnen worden voorzien in hun levensbehoeften.

In Noord-Brabant mag geëxperimenteerd gaan worden in het kader van het project ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’. De verordening Ruimte krijgt in dit geval een verbrede reikwijdte. Daarnaast kunnen de Brabantse gemeenten in de urgentiegebieden afwijken van het Activiteitenbesluit zodat maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld voor geur en fijnstof.

Het ‘ecodorp’ in de gemeente Boekel is een burgerinitiatief om op lokale schaal duurzaam te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners. Boekel mag afwijken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken, en van de wet Milieubeheer voor de plaatsing van miniwindturbines. De gemeente Zwolle wijkt af van het bouwbesluit en bouwt een autarkische recreatiebungalow en theehuis die niet zijn aangesloten op openbare nutsvoorzieningen.

De gemeenten Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf mogen zonder omgevingsvergunning zonnecollectoren plaatsen, op voorwaarde dat de plaatsing past binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan. Ook Spoorzone Delft, Logistiek Park Moerdijk en de gemeente Meerssen mogen experimenteren met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarmee lopen deze gemeenten vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals voorzien in het wetsvoorstel Omgevingswet.

Het aardbevingengebied in Groningen is aangewezen als gebied waar bestuursrechtelijke versnelling mogelijk is in het kader van herstel, preventie en leefbaarheidsmaatregelen die moeten worden genomen. De bestuursrechtelijke versnelling houdt in dat de Raad van State na het verstrijken van de beroepstermijn binnen 6 maanden een uitspraak doet.

Het transformatiegebied Noordelijke Stadsentree Meppel wordt aangewezen als ontwikkelingsgebied. Dit houdt in dat het gemeentebestuur kan sturen op het gebruik van de milieugebruiksruimte en daarmee beter kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.