Ads Top

TenneT ook netbeheerder op zee in Nederland

TenneT wordt ook netbeheerder op zee. Een elektriciteitsnet op zee is nodig voor het aansluiten van offshore windenergie op het landelijk transportnet. Het kabinet heeft haar besluit hierover in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht.

TenneT gaat de aansluiting verzorgen van 3.450 MW (megawatt) aan windparken die volgens het SER Energieakkoord tot en met 2023 op de Noordzee gebouwd moeten worden. De stroomopbrengst hiervan komt ongeveer overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van 1 miljoen huishoudens, bijna 1/7 van het totale aantal huishoudens in Nederland.

Op basis van het kabinetsbesluit gaat TenneT nu al aan de slag met de voorbereidingen. Om de Nederlandse doelstellingen te halen - 14 % duurzame energieproductie in 2020 en 16% in 2023 - mag geen tijd verloren gaan. De Nederlandse overheid zal op korte termijn bekend maken op welke locaties de windparken gebouwd kunnen worden en ook aangeven in welke volgorde die locaties benut gaan worden. Op basis van deze routekaart zal TenneT tot een offshore netplanning komen.
Kostenbesparing door 'hub-technologie'

TenneT wil gebruik maken van wisselstroom-technologie met grote gestandaardiseerde verzamelplatforms waar de windparken direct op kunnen aansluiten. Hiermee worden kosten bespaard door schaalvoordelen en het minimaliseren van het aantal platforms waar windparken op kunnen 'inpluggen'. De platforms zullen ook fungeren als hubs om in de toekomst verder op zee gelegen windparken op een economische manier te ontsluiten.

In Duitsland heeft TenneT veel ervaring, kennis en kunde opgedaan met het aansluiten van offshore windenergie. Tot 2020 realiseert TenneT in Duitsland al minimaal 7.100 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken op zee. Daarmee loopt TenneT voor op zowel de Duitse doelstellingen van de Duitse regering als de bouw van de offshore windparken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.