Ads Top

Eigenaar stekkerauto wil nog meer elektrisch rijden

Het stimuleren van elektrisch vervoer heeft daadwerkelijk effect, zo blijkt uit een enquête onder elektrische rijders in de vier grootste gemeenten.

75% van de elektrische rijders (e-rijders) rijdt 4 tot 7 dagen én minimaal 200 kilometer per week elektrisch. Een kwart rijdt zelfs meer dan 500 kilometer per week elektrisch. Elektrisch vervoer levert daarmee een bijdrage aan schonere lucht in de G4-steden door een lagere uitstoot van fijn stof, stikstof en CO2.

Bovenop de 21% e-rijders die nu al elke reis elektrisch aflegt, zou 54% van de e-rijders graag nog meer van hun kilometers elektrisch willen rijden. De reden dat zij dit nu nog niet doen, is het tekort aan laadpalen onderweg, vooral buiten de grote steden. Andere redenen zijn de nog beperkte actieradius (bereik van de accu) en het tekort aan snellaadpalen, zo blijkt uit de enquête. De steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken sinds een aantal jaren samen bij het creëren van een adequate laadinfrastructuur, om het gebruik van elektrische auto’s in de stad te bevorderen. Dit doen de G4-steden om de luchtkwaliteit te verbeteren, ten behoeve van de gezondheid van inwoners. E-rijders dragen bij aan schonere lucht in de G4-steden, doordat hun auto's een lagere uitstoot van fijn stof, stikstof en CO2 hebben.

E-rijders geven aan dat ze bij de aanschaf zowel de kosten (91%) als het milieu (87%) belangrijk vinden. Dat de e-rijders ook echt bijdragen aan schonere lucht, blijkt uit de gebruikscijfers: 75% rijdt 4 of meer dagen en meer dan 200 kilometer per week volledig elektrisch; 25% zelfs meer dan 500 kilometer. Dit geldt voor alle typen elektrische voertuigen samen. E-rijders willen wel meer kunnen laden om zo meer elektrische kilometers te gaan rijden, met name in de groep PHEV-rijders (plug-in hybride) zit nog duidelijk potentieel. Omdat dit de grootste groep is binnen de populatie elektrische auto’s, valt hier nog meer milieuwinst te halen dan nu al het geval is.

Sinds het derde kwartaal van 2013 is het aantal geregistreerde EV's in Nederland verdubbeld ten opzichte van alle verkopen voor die tijd (bron: RVO). Uit de enquête blijkt dat e-rijders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over elektrisch rijden in de vier grote steden. Mogelijkheden tot verbetering ziet de e-rijder in een grotere beschikbaarheid van laadpalen in de vier grote steden en een beter dekkend laadnetwerk buiten deze steden. Ook goede online vindbaarheid, bijvoorbeeld via een betere app met alle beschikbare laadpunten in Nederland, blijkt gewenst. Een deel van de laadpalen in Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn gefinancierd door de stichting e-laad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.