Ads Top

Nieuw onderzoek: Optimisme en banengroei in de windsector

Op de landelijke winddag-conferentie vandaag zal het nieuwste onderzoek gepresenteerd worden naar de economische impact van de windsector. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de crisis er veel optimisme is in de windsector over de toekomst, en er zijn veel banen: een kwart van de bedrijven heeft moeite met het vinden van personeel. Ook cijfers over de economische impact en de werkgelegenheid van de windsector zullen gepresenteerd worden. SNT Nipo voerde het onderzoek uit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO*).

Vrijdag 13 juni is de Nederlandse windenergiesector te gast bij turbine fabrikant ENERCON in Emmeloord voor een inhoudelijke bijeenkomst met presentaties en workshops over diverse aspecten van windenergie. Ongeveer 300 deelnemers zullen aanwezig zijn om dit programma te volgen en tussendoor de bus te pakken voor een excursie naar het in aanbouw zijnde windpark Noordoostpolder (NOP) langs de IJsselmeerdijk. Dit wordt uiteindelijk het grootste windpark dat Nederland op land kent.

De Winddag 2014 wordt geopend door burgemeester door Aucke van der Werff, burgemeester Noordoostpolder en Bert Gijsberts, Gedeputeerde van Flevoland. De financiering van windenergie, de subsidieregelingen voor windprojecten, hoe het elektriciteitsnet op zee er uit gaat zien en draagvlak bij omwonenden zijn slecht een paar van de onderwerpen die in de verschillende workshops aan bod komen.

De hele dag door zijn er excursies met uitleg naar het windmolenpark Noord-Oost Polder (NOP).
Plenair zal 's middags de publiekscampagne www.windvoorjou.nl gepresenteerd worden; zullen de resultaten van de enquête in de NWEA achterban naar de status van de windsector gepresenteerd worden, en is er de primeur van de uitkomsten van het SNT Nipo onderzoek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.