Ads Top

Dijkgraaf en wethouder openen Groene Warmtestation

Dijkgraaf Carla Moonen en wethouder Selçuk Akinci van Gemeente Breda hebben het Groene Warmtestation aan de Westerhagelaan in Breda officieel geopend. Het groene warmtestation is een gezamenlijk project van het waterschap en de gemeente. In het Groene warmtestation wordt biogas omgezet in groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om 450 Bredase woningen van warmte te voorzien. In feite staat het afvalwater aan de basis van dit proces. Zo levert de zuivering van afvalwater energie op die hergebruikt kan worden. Hiermee dragen waterschap en gemeente bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2.

Het afvalwater van veel Bredase huishoudens gaat naar de rioolwaterzuivering Nieuwveer en wordt daar gezuiverd. Het waterschap voert het gezuiverde water af naar het Hollands Diep, wat overblijft is slib. Tijdens de slibverwerking (vergisting) komt biogas vrij. Dit biogas wordt getransporteerd naar het Groene Warmtestation in de Haagse Beemden waar het wordt omgezet in groene stroom. Hierbij komt warmte vrij. De groene stroom wordt gebruikt voor het zuiveringsproces van de waterzuivering Nieuwveer. De groene warmte komt via het warmtenet van Ennatuurlijk bij 450 woningen in Breda. Om maximaal te profiteren van de vrijgekomen warmte, staat het Groene Warmtestation zo dicht mogelijk bij het warmtenet. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.