Ads Top

Nieuwe kansen verduurzaming van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten

VITO, GRONTMIJ Nederland en TNO hebben de mogelijkheden van toepassing van geothermie in de Grensregio Vlaanderen-Nederland onderzocht. In de studie wordt zowel het potentieel van ondieper en diepere geothermie (tot ruim 80°C) onderzocht als de kansen om de warmte bovengronds ook daadwerkelijk nuttig in te zetten. De resultaten laten zien dat er interessante kansen liggen voor de toepassing van deze duurzame en hernieuwbare energiebron.

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron. Het gebruik van een geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes heeft ontzettend veel troeven. Ten eerste is het een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen vrijkomen. Daarbij is de aardwarmte lokaal beschikbaar, onafhankelijk van externe factoren en is het een energiebron in de ondergrond waarvan we zeker zijn dat ze voorradig is en blijft. Eenmaal een dergelijk systeem geïnstalleerd wordt, zijn de energiekosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar.

Het blijkt dat er nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van (diepe) geothermische systemen in de regio tegenhouden. Met het grensoverschrijdende Interregproject 'GEOHEAT-APP' willen VITO, Grontmij en TNO nu concreet de haalbaarheid van deze energiebron nagaan in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dit doen we aan de hand van vijf voorbeeldstudies in de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant.

TNO heeft vooral bijgedragen aan activiteiten in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In de eerste fase werd een grensoverschrijdend geologisch 3D model van 4 potentiële watervoerende lagen uitgevoerd. Daarnaast werd er in het projectgebied gekeken naar het geothermisch potentieel van zones met verhoogde doorlatendheid. Naast directe warmtelevering vanuit de ondergrond zijn ook combinaties met andere (duurzame) opwekkers gemaakt om te komen tot een maximaal duurzaam systeem. De resultaten laten zien dat er interessante kansen liggen voor de toepassing van deze duurzame en hernieuwbare energiebron, waarmee weer een nieuwe stap gezet kan worden naar een meer onafhankelijke en CO2 vrije energievoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.