Ads Top

Eerste investering Cleantechfonds Brabant is voor Smit Ovens

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft haar eerste investering gedaan vanuit het Cleantechfonds Brabant, het fonds dat de provincie Noord-Brabant de BOM in beheer heeft gegeven. De Sonse machinebouwer Smit Ovens, een belangrijke nichespeler in de wereldwijde zonnecelindustrie, kan met deze co-investering verdere stappen zetten in de ontwikkeling van een nieuwe generatie productiemachines voor dunne filmzonnecellen.

Miriam Dragstra, directeur BOM Capital, over de investering in Smit Ovens: 'Deze eerste investering uit het Cleantechfonds voegt waarde toe aan de internationale positie van Brabant in de solar industrie. Smit Ovens levert een bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening; een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Het bedrijf beseft dat zij moet blijven investeren in de ontwikkeling van technologie om ook de dag na morgen in de internationale voorhoede mee te kunnen blijven spelen. De wetenschappelijke expertise die beschikbaar komt via het onderzoekscollectief Solliance en de praktijkervaring van Smit Ovens leidt tot nieuwe innovaties. De investering vanuit het Cleantechfonds is overigens geen subsidie, maar een investering die met rendement moet terugkomen.'

De investering vanuit het Cleantechfonds Brabant is een zogenoemde co-investering; ook het huidige management van Smit Ovens, aandeelhouder Active Capital Company en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland investeren mee. Wiro Zijlmans, directeur van Smit Ovens, hierover: 'Door de investeringen vanuit de verschillende partijen zijn wij in staat om het eerste exemplaar van de machine dit najaar aan Solliance uit te leveren. Het is een machine voor large area spatial ALD, oftewel spatieel gescheiden atoomlaagdepositie voor grote oppervlakten. Dit betekent dat wij straks in staat zijn met de machine speciale laagjes voor dunne filmzonnecellen aan te brengen. Deze laagjes verhogen niet alleen de prestatie en kunnen straks voor het eerst op grote oppervlakten toegepast worden.'

Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur): 'Als provincie Noord-Brabant willen wij in de toekomst verzekerd zijn van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. Wij zien innovatie en verduurzaming als de juiste route naar duurzame energie. Investeren in technologie van bedrijven als Smit Ovens moet ervoor zorgen dat duurzame energie een van de exportpijlers van de Brabantse economie gaat worden. Door nu te investeren zijn wij één van de winnaars van de toekomst, met werkgelegenheid op de lange termijn voor deze regio.'

De bekendmaking van de eerste investering vanuit het Cleantechfonds valt samen met de opening van het nieuwe gebouw van Solliance door gedeputeerde Pauli. Smit Ovens is een van de bedrijven waarmee Solliance intensief samenwerkt. Smit Ovens-directeur Zijlmans is zelfs voorzitter van de industriële adviesraad van Solliance. Binnen Solliance werken kennisinstellingen ECN, TNO, Holst Centre, TU/e, imec en Forschungszentrum Jülich aan onderzoek en ontwikkeling voor de gehele keten van dunne filmzonnecellen: van nieuwe concepten en materialen tot pre-pilotproductiemachines en toepassingen. Solliance realiseert dit door de kracht van onderzoekers te bundelen, onderzoeksprogramma's af te stemmen en nauw samen te werken met het bedrijfsleven.

Solliance werd in 2010 opgericht met steun van de provincie Noord-Brabant. De BOM was vanaf de tekentafel betrokken bij het initiatief dat heeft geresulteerd in een investering van de provincie van 28 miljoen euro in Solliance. Met dat geld zijn onder meer de inrichting van het vandaag geopende laboratorium en de proefproductielijnen op High Tech Campus Eindhoven gefinancierd.


Over het Cleantechfonds Brabant
De provincie Noord-Brabant richtte eind november 2013 het Cleantechfonds Brabant op en bracht het onder bij de BOM. Het fonds kent een omvang van 12 miljoen euro en is bedoeld voor ondernemingen met innovaties op het gebied van nieuwe energietechnologie. De provincie richt zich met het Cleantechfonds op de combinatie van drie kansrijke energieclusters: zonne-energie, elektrisch rijden en intelligente netwerken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.