Ads Top

Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie in Luxemburg over totstandkoming correctiefactor emissierechten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (11 juni 2014) zogenoemde prejudiciele vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Raad van State wil weten of de correctiefactor bij broeikasgasemissierechten procedureel juist tot stand is gekomen. Aanleiding voor de vragen is het gewijzigde nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2012-2020 dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in oktober 2013 heeft genomen. In dit besluit zijn voor de periode 2013 tot 2020 jaarlijks kosteloze broeikasgasemissierechten toegewezen aan bedrijven in de zware industrie en andere sectoren. Deze bedrijven doen mee aan het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten. Zij zijn het niet eens met de correctiefactor die de Europese Commissie heeft vastgesteld en die de staatssecretaris vervolgens bij de nationale toewijzing van de emissierechten heeft toegepast.

De Raad van State wil allereerst van het Hof in Luxemburg weten of de bedrijven de Nederlandse rechter kunnen verzoeken de correctiefactor nietig te verklaren of dat zij dat bij het Gerecht van de Europese Unie hadden moeten doen. Als de nietigverklaring bij de Nederlandse rechter kan worden verzocht, wil de Raad van State van het Hof van Justitie weten of de correctiefactor procedureel juist tot stand is gekomen. Zo wil de Raad van State onder meer weten of de Europese Commissie bij het bepalen van de correctiefactor de juiste regelgevingsprocedure heeft gevolgd en of zij terecht de emissies van elektriciteitscentrales buiten beschouwing heeft gelaten bij de berekening van de correctiefactor.


De behandeling van de beroepsprocedure bij de Raad van State wordt geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.