Ads Top

Grote steden roepen Rijk op extra maatregelen te nemen voor de luchtkwaliteit

In een gezamenlijke brief hebben vijf gemeenten - waaronder Amsterdam - het rijk opgeroepen om extra maatregelen te nemen voor verbetering van de luchtkwaliteit. De steden doen deze oproep, zodat overal in het land, en dan in het bijzonder de steden, tijdig voldaan kan worden aan de Europese normen. De kwaliteit van de lucht in onze steden is onvoldoende en dat is slecht voor de gezondheid van onze inwoners.
Amsterdam en de andere steden werken samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om de lucht schoner en gezonder te maken. De gemeenten investeren stevig in maatregelen en focussen daarbij zoveel mogelijk op brongerichte maatregelen ten aanzien van het gemotoriseerde wegverkeer. Er is vanuit de steden niet alleen aandacht voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2), ook de uitstoot van fijn stof (PM10) en elementair koolstof/roet door dieselvoertuigen vraagt om extra aandacht.
De maatregelen die tot nog toe zijn genomen door de gemeenten hebben effect, maar blijken niet voldoende te zijn. Zonder extra inzet dreigen de steden niet overal tijdig aan de normen te kunnen voldoen. De resultaten van het Europees bronbeleid vallen flink tegen, zo leren de nieuwste cijfers van het RIVM.
De brief is gericht aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Ook is een afschrift gestuurd aan diverse bewindspersonen, en de leden van de vaste Kamercommissie. Zij overleggen volgende week woensdag 3 april over de luchtkwaliteit in Nederland. De gemeente Amsterdam heeft dit traject gecoördineerd en de brief opgesteld. De VNG en de gemeente Den Haag hebben zich later bij deze brief aangesloten.
Luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid. Met name de uitstoot van het verkeer is schadelijk en verhoogt de kans op schade aan luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Dit blijkt uit onderzoek bij volwassenen die in de buurt van drukke wegen wonen. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die in de buurt van drukke wegen wonen of naar school gaan, gemiddeld vaker last hebben van luchtwegklachten en een iets lagere longfunctie.
Als je naar de totale ziektelast kijkt, is vieze lucht het derde gezondheidsrisico in Amsterdam, na roken en bijna net zo hoog als de combinatie van slecht eten en weinig bewegen. Vooral mensen die lijden aan een hart- of longziekte zijn kwetsbaar en worden door luchtverontreiniging beperkt in hun doen en laten. Uiteindelijk kan luchtverontreiniging je leven zelfs verkorten, voor Amsterdammers is dat ongeveer met een jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.