Ads Top

Bioraffinage De Marke na opstart nog regelmatig verbeterd

In het najaar van 2012 is KTC De Marke gestart met de ontwikkeling van een nieuw type mestraffinagesysteem genaamd de Fermtech. Door een gezamenlijke investering van het Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV doet De Marke onderzoek naar het functioneren van deze installatie in de praktijk. In de opstartfase zijn wat kinderziektes geconstateerd, zoals te veel zuurstof in het systeem en verstoppingen in de toevoerleiding van de mest. Eind maart zijn hiervoor aanpassingen in het systeem aangebracht, waarna het systeem weer wordt opgestart. De opstart duurt ongeveer een maand. Dit heeft te maken met het feit dat het een BIOraffinage systeem is waarin bacteriën zich moeten ontwikkelen en dat kost tijd.
Het bijzondere van het bioraffinagesysteem is de tweetraps aanpak: in de eerste fase wordt de mest afgebroken (hydrolyse) waarna in de tweede fase de afbraakproducten worden omgezet in methaangas (methanogese). Door deze werkwijze verwachten we meer afbraak van organische stof, een hogere methaangas productie en meer vrije mineralen in het digestaat. Een beschrijving van het systeem en de bijdrage aan het bedrijf is te vinden in De Marke nieuwsflits 3.
De Fermtech zit nog in de opstartfase, waarin, zoals eigenlijk wel werd verwacht, nog kinderziektes zijn tegenkomen. Bij de opstart is cruciaal dat zich in het systeem het goede chemische en biologische milieu ontwikkelt. De hydrolyse eenheid moet een laag zuurstofniveau en een lage pH hebben. Als de omstandigheden niet stabiel zijn, verloopt het hydrolyseproces niet goed. Tijdens de opstart werd aanvankelijk lucht naar binnen geslagen waardoor teveel zuurstof bij de mest kwam. Dat is verhinderd door technische aanpassingen.
Ook bleek een continue aanvoer van verse drijfmest lastiger dan gedacht. De mestleiding is dun om een constante aanvoer van mest te verkrijgen (vergelijk met een waterstraal uit de kraan, 500 liter per uur). Maar deze raakt makkelijk verstopt doordat in drijfmest meer dan mest alleen zit. Het bevat zand, kuilvoer, een verloren klauwklosje, een stukje touw, enzovoort. Inmiddels is de oplossing gevonden voor de verstoppingen. Deze week worden de aanpassingen gerealiseerd zodat we volgende week weer gaan opstarten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.