Ads Top

Samenwerking op het gebied van duurzaamheid

Industriële symbiose die leidt tot Innovatie; dát is de doelstelling van het project SILVER dat op 11 april gestart werd door de Provincie Limburg, Agentschap.NL en de Limburgse Werkgevers Vereniging. SILVER staat dan ook voor Symbiose In Limburg Versnellen en Realiseren.
De organisaties die zich committeren aan SILVER tekenden op 11 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst. Jan Zuidam (voorzitter LWV), Rob Boerée (Directeur Energie en Klimaat, Agentschap.NL) en Bert Kersten (Gedeputeerde voor Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie, Provincie Limburg) lichten toe waarom het project zo belangrijk is voor de economische groei in Limburg. In een tijdperk waarin steeds meer nagedacht wordt over een aantal fundamentele waarden in onze samenleving maakt het zorgvuldig omgaan met onze natuurlijke bronnen en respect voor het milieu steeds meer integraal onderdeel uit van de bedrijfsstrategie van onze ondernemers. Deze aanpak heeft bovendien als voordeel dat ze in veel gevallen zowel het milieu respecteert, werkgelegenheid oplevert en de concurrentiepositie van bedrijven versterkt.
Het SILVER project legt verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de meest diverse sectoren en zet hen aan tot het delen van informatie omtrent aanbod van en vraag naar reststromen respectievelijk grondstoffen en energie. Het programma is opgezet om kansen te bieden voor het bedrijfsleven, het creëren van nieuwe innovaties en werkgelegenheid. Ook helpt het bedrijven opnieuw en op een andere manier te kijken naar de te gebruiken energie, grondstoffen en afval- en reststromen. Kortom het draagt bij aan meer innovatie, economische groei en vermindert de milieudruk. SILVER betreft een methode rond ketensamenwerking die eerder in Engeland succesvol bleek te zijn en nu in Limburg als eerste pilot binnen Nederland gestart wordt.Interessant zijn de combinaties van activiteiten en productinnovaties tussen de verschillende sectoren, de cross-overs. Het project stimuleert deze verbindingen en faciliteert de totstandkoming van verrassende combinaties. Het project loopt tot eind 2014.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.