Ads Top

Uniek Shared Research Centrum voor aromaten uit biomassa

Green Chemistry Campus, VITO en TNO hebben begin maart het startsein gegeven voor een Shared Research Center Biobased Aromatics. De twee kennisinstellingen gaan in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven toegepast onderzoek doen naar aromaten uit biomassa. Daaraan is grote behoefte omdat we voor aromaten, chemische verbindingen die de bouwstof vormen van tal van producten, nu nog volledig afhankelijk zijn van aardolie.
Zo moeten biobased aromaten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming. Aromaten zijn vooral belangrijk als grondstof voor kunststoffen, coatings en speciale chemicaliën. Ze uit biomassa maken is een grote technologische en economische uitdaging. ‘In de industrie bestaat hieraan grote behoefte’, zegt Joop Groen van TNO. ‘Bedrijven willen hun producten en productieprocessen vergroenen. Er wordt her en der wel onderzoek gedaan naar biobased aromaten maar dat is kleinschalig en versnipperd. Met ons Shared Research Center pakken we dit vraagstuk grootschalig bij de kop. Over een paar jaar zullen hier zo’n vijftig technologen van VITO en TNO in open innovatie samenwerken met medewerkers van bedrijven die zich hierbij aansluiten. Het is dan een mondiaal toonaangevend onderzoekscentrum dat ervoor zorgt dat biobased aromaten in steeds meer producten te vinden zullen zijn.’
Het Shared Research Center is gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, een onderdeel van de Biobased Delta waar al een aantal ondernemers, instellingen en overheden samenwerken aan de biobased economy en is strategisch gelegen tussen de industriële centra Rotterdam en Antwerpen. TNO heeft de vraag van de markt in kaart gebracht en werkt nu uit welke routes technologisch en economisch het meest aantrekkelijk zijn. Om van biobased aromaten een commercieel succes te maken, is nog veel innovatief werk nodig. ‘Het bedrijfsleven heeft zich enthousiast getoond. Bij de kickoff waren een kleine twintig topbedrijven uit de chemie en biotechnologie aanwezig. Biobased aromaten bestaan nog niet commercieel en ze verwachten dan ook veel van dit centrum. We gaan het nu samen oppakken. Eind dit jaar verwacht ik dat tenminste vijf industriële partijen hieraan meedoen en er al een grote groep onderzoekers uit VITO, TNO en het bedrijfsleven hard aan het werk is.’
Dat TNO sterk inzet op dit initiatief komt volgens Groen voort uit de ambitie een bijdrage te leveren aan doorbraken om de chemie te verduurzamen. ‘We zijn onafhankelijk, werken multidisciplinair en combineren kennis van biotechnologie, chemie, procestechnologie, toepassingen en samenwerkingsvormen. We hebben als een van de weinigen al een jaar of tien ervaring met shared research op uiteenlopende gebieden. En samen met VITO beschikken we over een groot internationaal industrieel netwerk.’ Dit jaar moet duidelijk worden welke programmalijnen de belangrijkste zijn om biobased aromaten te gaan ontwikkelen. Daarbij gaat het om zowel bulk- als speciale producten. Ook verwacht Groen eind dit jaar de eerste onderzoeksresultaten op labschaal, want er wordt zeer resultaatgericht gewerkt, het gaat niet om de wetenschap. ‘Hoewel de eerste geïnteresseerde partijen zich hebben gemeld, hoop ik dat zoveel mogelijk bedrijven, van groot tot klein, aansluiting zullen zoeken bij dit initiatief. We beschikken hier over een unieke kennisinfrastructuur en een fantastisch ecosysteem van samenwerkende partijen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.