Ads Top

Planning van Europa's elektriciteitssnelwegen van de toekomst

Een Europees onderzoeksconsortium, dat mede wordt ondersteund door de Europese Commissie, is gestart met het e-Highway2050-project. Dit project heeft de ontwikkeling van een lange termijnplanning voor de noodzakelijke uitbreiding en omzetting van de Europese elektriciteitstransportnetten tot doel. De resulterende benadering zal een modulair ontwikkelingsplan voor het pan-Europese transmissienet 2020-2050 voorstellen. De ontwikkeling van een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt benadrukt het belang van meer onderlinge verbondenheid tussen bestaande en toekomstige transportnetten. Dit onderzoeksproject legt de fundering voor een geïntegreerd pan-Europees net, dat ervoor zorgt dat aan Europese afspraken, zoals de integratie van grote hoeveelheden elektrische stroom, opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (wind, biomassa en zon) en het transport hiervan over lange afstanden naar verbruikslocaties, kan worden voldaan. Een dergelijk complex en genetwerkt transmissiesysteem op pan-Europees niveau verhoogt de interesse in het innovatieve concept 'elektriciteitssnelwegen'.
Het e-Highway2050-partnerschap bestaat onder meer uit de exploitanten van transmissiesystemen, energieverenigingen, een ngo, onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven uit heel Europa.
 Op dit moment is het Ten Years Network Development Plan - TYNDP - opgesteld door het European Network of Transmission Systems Operators for Electricity (ENTSO-E) - de basis voor de uitbreiding en omzetting van het Europese elektriciteitsnet: het identificeert potentiële investeringslacunes in de komende tien jaar en onderstreept welke technologische en sociaaleconomische benaderingen van belang zijn om de energiedoelstellingen van het EU-beleid te bereiken. Het e-Highway2050-onderzoeksproject heeft als doel om een ​​geschikte methodologie voor de langere termijn te ontwikkelen en duurzame en economisch gunstige ontwikkeling te garanderen.
 Binnen deze context onderzoekt het e-Highway2050-onderzoeksproject randvoorwaarden en ontwikkelt het oplossingen voor de planning van de Europese elektriciteitsnetexpansie 2020-2050, waarbij verschillende groei- en energiescenario's voor Europa onderzocht worden. De voornaamste belanghebbenden uit heel Europa worden uitgenodigd om tussentijdse resultaten te bespreken in consultaties en workshops en actief bij te dragen aan de beïnvloeding van de resultaten.
 Het Network Development Plan zal in eerste instantie beleidsmakers, regelgevende instanties en de energie-industrie ondersteunen als belangrijkste spelers in de uitbreiding van het pan-Europese transportnet. De methodologie voor netwerkplanning zal beschikbaar zijn voor alle ENTSO-E-leden: deze zal ook roadmaps bieden voor verder onderzoek en innovatie met betrekking tot de ontwikkeling van verbeterde planningsinstrumenten voor netwerkuitbreiding.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.