Ads Top

Nieuw onderzoeksprogramma STW en Philips richt zich op efficiëntere LED-verlichting

Om aan de groeiende vraag naar duurzame verlichting te voldoen hebben Technologiestichting STW en Philips het initiatief genomen tot het partnership ‘Advanced Sustainable Lighting Solutions’.Met acht recent gehonoreerde onderzoeksvoorstellen gaat het programma nu daadwerkelijk van start. Doel van deze projecten is om innovatieve, efficiënte verlichting te ontwikkelen,die ook voor nieuwe toepassingen beschikbaar zal zijn. Met het vijfjarige programma is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid; de partners betalen elk de helft. De eerste resultaten worden in 2014 verwacht. 
Het lichtverbruik in de wereld wordt steeds hoger; de verwachting is dat mede door de verschuiving naar een 24 uurs-economie rond 2050 het wereldwijde lichtverbruik bijna drie keer hoger zal zijn dan nu. Meer energie-efficiënte manieren om met verlichting om te gaan zijn daarom gewenst. Het Partnership “Advanced Sustainable Lighting Solutions” gaat op zoek naar hoog-efficiënte, aantrekkelijke en betaalbare verlichting die ook nog eens op een verantwoorde manier ontwikkeld wordt. Zulke lichtsystemen kunnen vervolgens bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op uiteenlopende gebieden als voedselproductie, gezondheid en welzijn.
Een ‘call for proposals’ onder universiteiten leverde maar liefst 44 vooraanmeldingen op. Na beoordeling door een comité van experts zijn acht projecten gehonoreerd, die zijn onder te verdelen in twee categorieën . Vijf projecten richten zich op exploratie van nieuwe materialen, verbetering van efficiëntie en optimalisering van duurzame productie van LED’s. In de drie overige projecten wordt gekeken hoe LED-verlichting kan worden gebruikt voor gezondheid en energiebesparing, efficiëntere algengroei voor biomassaproductie en betere fruitkwaliteit.
“Advanced Sustainable Lighting Solutions (ASLS)” is één van de nu zeven Partnershipprogramma’s van Technologiestichting STW om de Nederlandse wetenschap toegankelijk te maken voor specifieke vragen vanuit de industrie. De onderzoeksprojecten in ASLS worden in Nederland uitgevoerd, deels op de universiteit, deels bij Philips Research.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.