Ads Top

Vereniging Eigen Huis: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden

NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) moet huiseigenaren financieel compenseren voor alle schade die zij lijden als gevolg van aardbevingen door gaswinning in Groningen. Ook schade door waardevermindering van eigen woningen zal volgens Vereniging Eigen Huis moeten worden vergoed. De vereniging gaat daarom NAM formeel wijzen op haar aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid gaat verder dan alleen het vergoeden van de herstelkosten van zichtbare schade, waartoe NAM zich nu toe lijkt te willen beperken. Vereniging Eigen Huis vindt dit niet aanvaardbaar en gaat zo nodig zelf in haar hoedanigheid van behartiger van de belangen van huiseigenaren de rechter vragen om een uitspraak over de reikwijdte van de aansprakelijkheid. Ook gaat Vereniging Eigen Huis overheden en autoriteiten wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwoners van het gebied. Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid direct preventief moet ingrijpen als blijkt dat de veiligheid van mensen in het geding kan zijn.
In februari 2013 benaderde Vereniging Eigen Huis haar leden in het getroffen gebied met de vraag of zij voor Vereniging Eigen Huis in deze al langer lopende problematiek een taak zien. Vrijwel unaniem werd deze vraag door de leden bevestigend beantwoord. Vervolgens is de vereniging met een team van specialisten twee dagen in Noord-Oost-Groningen geweest. Hier zijn gesprekken gevoerd met ruim 100 particuliere huiseigenaren. Ook is gesproken met Groninger Bodembeweging (GBB), bouwkundigen en met vertegenwoordigers van overheden, wetenschap en makelaardij. Uit de gesprekken met de betrokkenen uit de omgeving Loppersum blijkt dat waardedaling en veiligheid de grootste zorgpunten zijn voor woningeigenaren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.