Ads Top

Zonne-energie veroorzaakt revolutie op stroommarkt

De groei van zonne-energie heeft een veel grotere impact op de Nederlandse energie-infrastructuur dan waarmee rekening wordt gehouden. Omdat zonnepanelen een steeds groter deel van de binnenlandse stroombehoefte zullen dekken, worden gas- en kolencentrales onrendabel en moeten energiebedrijven op zoek naar opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken.
Volgens deskundigen kan de groei van zonne-energie nog veel hoger uitvallen dan de 4000 Megawatt in 2020, die bedrijven en organisaties verenigd in het Nationaal Actieplan Zonnestroom onlangs voorspelden. Dat is op basis van 25 procent groei per jaar. Vorig jaar groeide het aantal zonnepanelen in Nederland echter met meer dan 200 procent. Als de jaarlijkse groei geen 25 maar 50 procent is, telt Nederland binnen vijf jaar 1,5 miljoen zonne-energie systemen tegenover circa 100.000 nu.
,,In feite vindt er een revolutie plaats. Omdat we er midden in zitten lijkt de snelheid mee te vallen, maar straks terugkijkend is er in tien jaar een enorme omslag geweest," stelt CEO Edwin Koot van Solarplaza.
De zonnepanelen in Nederland hadden eind 2012 een gezamenlijk vermogen van 280 Megawatt. In totaal werd vorig jaar circa 240 miljoen kWh zonnestroom opgewekt, oftewel 0,22 procent van het nationale stroomverbruik. Exacte gegevens ontbreken, omdat steeds meer systemen zonder subsidie worden gebouwd.
Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden en energieprijzen alsmaar blijven stijgen, is voor consumenten zonnestroom van hun eigen dak goedkoper dan uit het elektriciteitsnet. Geld investeren in een zonnedak rendeert bovendien drie keer beter dan geld op een spaarrekening zetten. Daarom zal de groei alleen maar toenemen. Over drie jaar kunnen er al 440.000 PV-systemen staan , die samen 1 procent van het nationale stroomverbruik zullen dekken.
In 2020 zou een productie van 4000 Megawatt 3 procent van het stroomverbruik dekken. Maar als de groei van zonne-energie 40 procent blijkt te zijn, verdubbelt de bijdrage al naar bijna 6 procent. Op zonnige zomerse dagen kan het dan voorkomen dat kolen- of gascentrales uitgeschakeld moeten worden. In Duitsland werd vorig jaar mei al eens 50 procent van alle benodigde stroom door zonnepanelen geleverd, terwijl daar op jaarbasis al 5 procent van de zon komt.
Volgens Solarplaza onderschat Nederland de consequenties hiervan. Zo worden kolen- en gascentrales steeds onrendabeler, maar zijn ze wel nodig om bij te schakelen tijdens zonloze periodes. Dit kan in de zomer leiden tot het dumpen van stroom op de internationale stroommarkt. Ook zullen energiebedrijven flinke omzetverliezen lijden als hun klanten zelf stroom opwekken. De kans bestaat dat deze kosten worden afgewenteld op burgers of kopers van zonnepanelen. ,,Daarom moeten energiebedrijven op zoek naar nieuwe businessmodellen en nieuwe uitdagingen. Ze zullen hun aandacht sterk moeten richten op opslagsystemen, energiemanagement en smart-grids," aldus Koot.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.