Ads Top

Wubbo Ockelsprijs voor duurzame scholen

Dit voorjaar strijden scholen uit Noord-Nederland die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid om de Wubbo Ockelsprijs. De prijs bestaat uit een bedrag van tienduizend euro, dat door de prijswinnende school vrij is te besteden. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door de Hanze Hogeschool, de NHL, Stenden University en de Rijksuniversiteit Groningen. 
Scholen kunnen deelnemen door voor 1 juni een bidbook in te sturen waarin ze verdedigen waarom juist zij deze duurzaamheidsprijs verdienen. De jury zal zoeken naar een school waar bijzondere projecten van de grond zijn gekomen zoals actiedagen met een duurzaam doel of karakter, of initiatieven om scholen of instellingen duurzamer met energie te laten omgaan.
Wubbo Ockels, de eerste Nederlandse astronaut, treedt op als juryvoorzitter. Hij is één van de oprichters van het platform Happy Energy. Daarnaast is Ockels bekend van de Superbus, vlieger-energie, Nuna, het zeilschip Ecolution en al jarenlang hoogleraar aan de RUG en aan de TU Delft. Ockels reikt op vrijdag 21 juni zelf de prijs uit aan de winnende school.
Het doel van de prijs is om scholen en scholieren op een positieve manier over duurzaamheid te laten nadenken. De prijs is een voortzetting van de eerdere Wubbo Ockelsprijs, die vooral aan wetenschappers is uitgereikt.  Wubbo Ockels was in 1986 zelf de eerste winnaar van de prijs. Over de nieuwe opzet zegt hij: ‘Ik ben erg blij met Wubbo Ockelsprijs 2.0. Meer focus op jonge mensen, dus meer focus op hun=de toekomst en dus meer op duurzaamheid.’
Op donderdag 20 juni, een dag voor de bekendmaking van de prijswinnende school, geeft Wubbo Ockels een college aan de Kinderuniversiteit Groningen. Basisscholen uit Groningen, Friesland en Drenthe zullen hiervoor worden uitgenodigd. Ook dat college staat in het teken van duurzaamheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.