Ads Top

Uitbreiding gebieden windenergie in Delfzijl en Eemshaven

De provincie Groningen is van plan om de bestaande gebieden waar windmolens mogen komen bij Delfzijl en de Eemshaven, uit te breiden. In januari 2013 hebben de provincies een akkoord gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6.000 megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 megawatt (15 tot 33 extra windmolens). In ruil voor die toezegging ontwikkelt het Rijk geen windparken in gebieden waar de provincies dit niet willen. Er komen daarmee geen nieuwe gebieden voor windenergie in de provincie.
De uitbreiding bij Delfzijl vindt plaats in het gebied ten westen van het bestaande windpark richting Meedhuizen. De uitbreiding bij de Eemshaven is ten westen van het bestaande windpark richting het Noordgasstation. Het is niet mogelijk om de extra windmolens, die nodig zijn voor het opwekken van 100 megawatt, binnen de bestaande windmolenparken in Groningen te plaatsen. Omdat windturbines veel impact hebben op de omgeving kiest de provincie er voor om de turbines te concentreren op drie plekken. Er wordt voor de uitbreiding aansluiting gezocht op de bestaande windparken in de gemeenten Delfzijl en Eemsmond.
De besluitvormingsprocedure voor de uitbreiding wordt binnenkort gestart. Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover op dinsdag 9 april in een brief geïnformeerd. Het college vindt het belangrijk om de inwoners van de gemeenten Delfzijl en Eemsmond zorgvudig over de plannen te informeren.  Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.