Ads Top

DELTA behaalt goede resultaten

DELTA deed het goed in 2012. Het netto resultaat over het afgelopen jaar bedraagt 81 miljoen euro; de omzet bleef stabiel op bijna 2,2 miljard euro. Het uitblijven van economisch herstel en overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt hadden een negatief effect. Dankzij de multi-utility strategie liet DELTA desondanks stabiele resultaten zien.
De daling van de resultaten bij de productie van elektriciteit is tekenend voor de situatie waarin de Noordwest-Europese energiemarkt zich bevindt. Binnen dit bedrijfsonderdeel daalde de brutomarge met meer dan 30 procent. Binnen het segment Netwerken werd goed gepresteerd, DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) en DELTA Infra realiseerden in 2012 een uitstekend financieel resultaat. Bij DNWB is dat ten dele het gevolg van de door de Energiekamer gereguleerde tariefontwikkeling voor het transport van elektriciteit en gas. DELTA Infra wist enkele belangrijke nieuwe opdrachten te verwerven. Ook binnen het business-segment multimedia kon het jaar met goede cijfers worden afgesloten.
Ondanks de magere resultaten binnen het energiesegment is CEO Rob Frohn tevreden over de financiële gang van zaken: “De financiering van ons bedrijf zag er eind 2012 solide uit en weerspiegelt de goede bedrijfsresultaten van een aantal bedrijfsonderdelen, de eenmalige baten, de beperking van de investeringen en de verbetering van het werkkapitaal.”
De voortdurende ongunstige situatie op de energiemarkt en de gewijzigde opvatting over de kernenergieplannen vormden medio 2012 voor de directie aanleiding om de bedrijfsstrategie te herzien. Als onderdeel van de gewijzigde strategie werden in het verslagjaar voorbereidingen getroffen om een kleinere holdingorganisatie mogelijk te maken en er werd een vacaturestop afgekondigd. Verder werden dochterondernemingen Triqua/DELTA MBR (afvalwaterzuivering) en DELTA Industriële Reiniging verkocht en stopte DELTA Infra met de activiteiten op het gebied van lichttechniek. Het verscherpte financiële beleid leverde het afgelopen jaar een aanmerkelijke verbetering op van de schuldpositie. De netto schuld nam met 84 miljoen euro af tot 538 miljoen euro per ultimo 2012.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.