Ads Top

TenneT doet tarievenvoorstel 2013

TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, heeft bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een voorstel ingediend voor de tarieven in 2013. De tarieven die TenneT mag doorberekenen aan haar klanten, zijn opgebouwd uit het systeemdienstentarief en de transporttarieven. De meeste klanten van TenneT zijn aangesloten op de hoogspanningsnetten (110/150 kV). De transporttarieven voor deze netten stijgen volgens het voorstel van TenneT met gemiddeld circa 7% in vergelijking met 2012. Het systeemdienstentarief blijft in 2013 gelijk aan het tarief van 2012(*).
Het tarievenvoorstel voor het jaar 2013 zal door de NMa worden beoordeeld en de tarieven worden door de NMa vastgesteld, Het voorstel is te vinden op de website van de NMa.
Nederland beschikt met de hoogspanningsnetten van TenneT over één van de beste netwerken ter wereld, tegen een relatief laag tarief. Daarnaast kent Nederland een hoge leveringszekerheid en een hoge betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet. Om te kunnen voldoen aan de grote hoeveelheid   aanvragen om nieuwe productie aan te sluiten, investeert TenneT doorlopend in haar netwerk. Ook investeert TenneT in de verdere ontwikkeling van de Noordwest-Europese energiemarkt, om de prijzen en de kwaliteit op een gewenst niveau te kunnen houden, ter ondersteuning van de Nederlandse economie.
Het tarievenvoorstel dat TenneT heeft ingediend, is gebaseerd op de besluiten van de NMa voor de huidige reguleringsperiode (2011-2013). In het voorstel zijn ook de jaarlijkse structurele en incidentele nacalculaties van transporttarieven verwerkt.
De transporttarieven voor de hoogspanningsklanten stijgen met gemiddeld circa 7% ten opzichte van 2012. De stijging wordt voornamelijk ingegeven door het stijgende kostenniveau als gevolg van de investeringen die TenneT doet in het landelijk hoogspanningsnet. De investeringen zijn noodzakelijk voor het waarborgen van de leveringszekerheid, het faciliteren van de integratie van duurzame energie en het bevorderen van de marktwerking in Nederland en Noordwest Europa. Specifiek is voor het eerst de investering in station Wateringen opgenomen die onderdeel uitmaakt van het Randstad380-programma. In het tarievenvoorstel is voor de transporttarieven ook rekening gehouden met de kosten rond het beheer van de netten die in het verleden nog niet vergoed zijn. De NMa heeft in 2011 besloten dat deze kosten alsnog opgenomen mogen worden in de tarieven en dat de opname gespreid wordt over enkele jaren.
 Tenslotte zijn ook aanpassingen gedaan die leiden tot een daling van de toegestane tariefinkomsten. Zo doet TenneT een teruggave in de tarieven voor kosten die onder meer samenhangen met de inkoop van elektriciteit ter dekking van de netverliezen. Het budget hiervoor is door de NMa hoger vastgesteld dan de kosten die door TenneT zijn gerealiseerd. Ook doet TenneT een teruggave als gevolg van verschillen in gefactureerde volumes en de volumes waarmee rekening is gehouden bij de vaststelling van tarieven in het verleden.
Voor de enkele klanten die zijn aangesloten op de EHS-netten (220/380kV) dalen de transporttarieven met gemiddeld circa 25%.
De tarieven in NL zijn ook na de voorgestelde verhoging relatief gunstig in relatie tot de ons omringende landen. De komende jaren zullen de tarieven naar verwachting toenemen als gevolg van de investeringen ter versterking van het landelijke hoogspanningsnet, van het faciliteren van de integratie van duurzame energie en het bevorderen van de marktwerking.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.