Ads Top

Anderhalf miljoen euro voor UT-onderzoek vermindering broeikasgassen

Wetenschappers van onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente (UT) hebben een Europese subsidie ontvangen van circa anderhalf miljoen euro. Het UT-onderzoek maakt deel uit van een groot Europees samenwerkingsproject. UT-wetenschappers nemen drie van de in totaal zes deelprojecten voor hun rekening. Doel van het Europese project is het ontwikkelen van modellen die de kosten en effecten van het beleid voor het verminderen van broeikasgassen, voorspellen. UT-onderzoeker dr. Tatiana Filatova, trekker van één deelproject, heeft een belangrijke rol gespeeld als “sparring partner” en medeschrijfster van het overkoepelende projectvoorstel.
Dr. Tatiana Filatova gaat voor haar deelproject op verschillende niveaus, micro, meso en macro, in kaart brengen hoe veranderingen in menselijk gedrag kunnen bijdragen aan een klimaat met minder broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Filatova: “De huidige traditionele modellen baseren hun voorspellingen op historische gegevens en gaan ervan uit dat mensen zich rationeel gedragen. In mijn onderzoek maak ik gebruik van computersimulatiemodellen die rekening houden met het feit dat mensen geen rationele wezens zijn.”
UT-wetenschappers prof. Hans Bressers en Cheryl de Boer kijken in hun deelproject naar de uitvoerbaarheid van lokale en regionale projecten. Zij onderzoeken bijvoorbeeld de motivaties en belangen die spelen bij beslissingen over landgebruik. Bressers: “Medewerking van stakeholders en iedereen op één lijn krijgen zijn erg belangrijk bij beleidsopties voor het verminderen van broeikasgassen”.
Universitair hoofddocent Alexey Voinov houdt zich voor zijn UT-deelproject bezig met het analyseren van modellen van het klimaat, energie en economie. Door de bestaande modellen met elkaar te verbinden, wil hij per thema komen tot een langere termijn voorspelling. Daarnaast krijgt hij op deze manier inzicht in waar de mogelijke omslagpunten en versnellingen zitten naar een duurzame energievoorziening.
Het samenwerkingsverband bestaat uit een consortium van zeventien Europese partners van top universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Het totale project (FP7) heeft een subsidie van zes miljoen in de wacht gesleept. Het project heeft een looptijd van vier jaar. In Europa zijn zo’n 25 à 30 wetenschappers actief op het gehele project.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.