Ads Top

TNO start bouw wijk voor de duurzame energie 'Smart Community Aruba'

TNO start de bouw van een Smart Community in Aruba. Deze duurzame wijk bestaat uit 20 woningen en wordt ontworpen en gebouwd samen met lokale stakeholders, bedrijven en de Arubaanse overheid. Lokale partners doen in dit 'laboratorium' kennis op op het gebied van duurzame energievoorziening en kunnen daar in de toekomst zelf op voort bouwen. De wijk moet zelfstandig worden in energievoorziening. Opgedane kennis en ervaring kan in de toekomst ook worden gebruikt voor inpassing van grootschalige duurzame energie in grotere netwerken zoals in Nederland of Europa.
De belangrijkste uitdaging is om vraag en aanbod van energie met zogenoemde smartgrid-oplossingen op elkaar af te stemmen. Oplossingen en leerervaringen hier bieden de basis voor opgeschaalde toepassing elders op Aruba en andere eilanden in de Caribische regio. Aruba is een aantrekkelijke proef- en laboratoriumlocatie omdat door de overvloedige potentie aan duurzame energie (zon en wind) al snel tegen de huidige technische grenzen voor inpassing van duurzame energie aanzit. Aruba streeft naar 50% duurzaam opwekte energie in 2020.
Een belangrijke uitdaging is het inpassen van duurzame energie in het energiesysteem. Het aanbod van duurzame energie is niet constant. Daardoor kunnen spanningsfluctuaties op het net ontstaan die niet te groot mogen worden omdat anders het net over- of onderbelast raakt. De spanningsverschillen moet worden gecompenseerd met ICT, slimme apparaten (die aan- en uitgaan afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid stroom) en opslag mogelijkheden (zoals elektrische auto’s). De eindgebruiker wordt intensief betrokken bij alle technische ontwikkelingen in Smart Community Aruba. De veranderingen hebben immers grote impact op het dagelijks leven van de eindgebruiker en andersom heeft het handelen van de eindgebruiker veel invloed op de voortgang van de technologische innovaties.
De Smart Community is een platform dat bedrijven de mogelijkheid biedt om hun duurzame innovaties te testen in een real-life omgeving. De wijk is modulair opgebouwd. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid nu of in de toekomst aan te sluiten. Aruba is een bijzonder aantrekkelijke locatie vanwege de aanwezige duurzame energiebronnen, maar ook omdat het onderdeel is van de EU en gebruikt maakt van het Nederlands rechtssysteem. Bovendien zijn de banden met de nabijgelegen VS nauw en zet het huidige Arubaanse kabinet zich enthousiast in voor duurzaamheid. Aruba is daarmee de perfecte springplank naar de markten in de VS en Zuid-Amerika.
De duurzame wijk wordt gebouwd samen met lokale stakeholders, bedrijven en de Arubaanse overheid. Op deze manier draagt TNO bij aan het lokale kennisniveau op het gebied van energievoorziening en duurzaam bouwen. De duurzame wijk biedt kansen voor leerwerktrajecten om daarmee de lokale kennis op te bouwen. TNO heeft hiervoor het de Green faculty ontwikkeld waarbinnen training en onderwijs met lokale Arubaanse en internationale onderwijspartners wordt gefaciliteerd.
Ook in Europa willen we het percentage duurzame energie in onze energievoorziening vergroten. Het huidige grid en het relatief geringe aandeel duurzame opwek kan nu nog binnen het huidige systeem gemanaged worden. Echter, naarmate de duurzame energiecomponent toeneemt, zal men tegen dezelfde uitdagingen aanlopen die Aruba nu reeds ervaart om vraag en aanbod in balans te brengen. Daarmee heeft Aruba de kans een koploperpositie in te nemen op het gebied van inpassing van duurzame energie in een betrouwbaar en betaalbaar grid. Oplossingen die op eilandniveau ontwikkeld zijn, kunnen opgeschaald worden voor grotere netwerken zoals Nederland of Europa.
Aruba is een bijzonder aantrekkelijke locatie voor bedrijven omdat het onderdeel is van de EU en gebruikt maakt van het Nederlands rechtssysteem. Dit, samen met de nabij ligging en de nauwe banden met de VS, en het huidige kabinet dat zich inzet voor duurzaamheid maakt Aruba de perfecte springplank naar de markt in de VS en Zuid-Amerika. Tevens biedt Aruba toegang tot een pool van hoogopgeleide werknemers veelal met internationale werk en onderwijs ervaring. Daarmee kunnen zij gemakkelijk schakelen tussen de Nederlandse, Latijns-Amerikaanse en Amerikaanse cultuur en van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van Noord -en Zuid-Amerikaanse markten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.